De nye samfundsforudsætninger har blandt andet lidt lavere forventninger til afkastet på pensionsopsparinger end det, som pensionsselskaberne hidtil har skullet regne med. Vi kan ikke forvente de samme høje afkast, som vi har fået de sidste ti år.

Du kan forvente at få lidt mindre udbetalt i pension  
Det betyder, at du nu får et mere realistisk billede af din pension, når du ser, hvor meget du kan forvente at få udbetalt i pension i netpension, PensionsInfo og i PensionsTjek. Men det betyder også, at du sandsynligvis – ligesom mange andre danskere – kan forvente at få lidt mindre udbetalt i pension, end du har kunnet forvente indtil nu. 

En typisk kunde med Danica Balance, der har mellem 10 til 30 år til pension, og som indbetaler til sin pensionsordning, vil nu have forventede udbetalinger, der er 2-6 procent lavere end tidligere. Det præcise tal afhænger af dit opsparingsprodukt, dine indbetalinger, hvor stor din pensionsopsparing er, og hvor lang tid du har til pension. 

De nye samfundsforudsætninger betyder altså ikke noget for, hvor meget du har sparet op til pension i dag. Du har stadig den samme pensionsopsparing. Men det betyder noget for, hvor meget din pensionsopsparing forventes at vokse, frem til du går på pension. Og det er altså i mange tilfælde lidt mindre. Derudover påvirkes den forventede pension også af det afkast, du får løbende. 

Vil du have udbetalt det samme, når du går på pension, som du har kunnet forvente indtil nu, er du derfor nødt til at spare lidt mere op. Er du 30 år, og tjener du 400.000 kroner om året, skal du for eksempel spare 300 kroner mere op til pension om måneden før skat, eller 200 kroner efter skat.

Mange pensionsopsparere med lav- eller mellemindkomst, som ser ud til at få mindre udbetalt, kan dog i et vist omfang blive kompenseret af en højere folkepension og boligydelse. Vores PensionsTjek tager automatisk højde for den højere folkepension.

Samfundsforudsætningerne har ingen betydning for pensionister med pension hos os
De nye samfundsforudsætninger har ingen betydning for nuværende pensionisters udbetalinger fra pensionsopsparingen i Danica Pension. De kan blive påvirket af det løbende afkast, som de får på deres pensionsopsparing. 

Tag et PensionsTjek – og se om du bør justere din pension

Vil du se, om du bør justere din pension, kan du nemt tage et hurtigt online

PensionsTjek. Så får du en klar anbefaling.

Tjek min pension