Nyt skattefradrag til dig der sparer op på en ratepension og livsvarig pension 
Fremover kan du få et ekstra fradrag på indbetalinger op til 70.000 om året til fradragsberettigede pensioner som ratepension og livsvarig pension. Hvor højt skattefradraget er, afhænger af, hvornår du kan gå på folkepension.

Se, hvad du kan få ud af det nye fradrag:

  • Hvis du har mere end 15 år til folkepensionsalderen
    Så får du et ekstra fradrag på 8 procent af indbetalingen i 2018 og 2019 – og 12 procent i 2020. Indbetaler du mindst 70.000 kroner om året, giver det dig 2.150 kroner mere udbetalt om året fra 2020.

  • Hvis du har 15 år eller mindre til folkepensionsalderen
    Så får du et ekstra fradrag på 20 procent af indbetalingen i 2018, 22 procent i 2019 og 32 procent i 2020. Indbetaler du mindst 70.000 kroner om året, giver det dig 5.730 kroner mere udbetalt om året fra 2020.

Du får også et højere beskæftigelsesfradrag 
Når du har et arbejde, får du hvert år et beskæftigelsesfradrag. Det betyder, at du betaler lidt mindre i skat. Der er dog et loft for, hvor meget du kan få i beskæftigelsesfradrag. Den nye lovgivning betyder, at dette loft hæves med 1.000 kroner om året. 

Tjener du mindre end ca. 350.000 kroner om året, får du også glæde af at et andet nyt tiltag.  Indbetalingerne til din pensionsopsparing tæller nu med som indkomst, når dit beskæftigelsesfradrag beregnes. Det betyder, at du vil du få et større fradrag fremover – og det vil give dig mere udbetalt af din løn. 

Lavere bundskat og nyt jobfradrag 
Derudover sættes bundskatten ned fra 11,15 til 11,13 procent, og alle danskere med en indkomst på mere end 187.500 kroner om året vil få glæde af et helt nyt jobfradrag på 2,5 procent af den løn, de får, over 187.500 kroner. Fradraget udgør højst 1.400 kroner i 2018, og højst 2.500 kroner om året i 2020.

Du har fået en ny forskudsopgørelse
Hvis du får glæde af et eller flere af elementerne i den nye lovgivning, har du fået en ny forskudsopgørelse inden sommerferien. På den måde får du allerede nu automatisk glæde af skattelettelsen her i 2018. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 70 11 25 25.