Det sker gennem sundhedstilbuddet Danica Step CareTM, som i et pilotforløb har fået 7 ud af 10 sygemeldte med stress og andre psykiske lidelser tilbage i job. Tilbuddet kommer til at omfatte dig og dine medarbejdere fra starten af 2020, hvis I har en Danica Sundhedsskring – og med en dækning ved tab af erhvervsevne hos os, kan I få det fulde udbytte af Danica Step CareTM

Med Danica Step CareTM kan du og dine medarbejdere få hjælp fra en psykolog eller fysioterapeut inden for tre dage, hvis I for eksempel oplever stress eller har ondt i ryggen.

”Vi oplever stor efterspørgsel fra danske virksomheder og privatkunder efter redskaber, der kan hjælpe med at løse både kortvarig og længerevarende fysisk og psykisk sygdom. Vores klare ambition er at være med til at mindske sygefraværet og få langtidssygemeldte tilbage i job,” siger CEO i Danica Pension, Ole Krogh Petersen.

71 procent bliver raskmeldte igen

Helt konkret fungerer psykologen eller fysioterapeuten som en tovholder, der sammen med den enkelte medarbejder løbende skræddersyer den mest hensigtsmæssige behandling. Det sker ud fra en tværfaglig tilgang, hvor tovholderen kan inddrage sundhedsfagligt personale som en læge, kiropraktor eller en jobcoach.

FysioDanmark og AS3 er partnere i Danica Step CareTM, og de står for at rådgive og varetage kundeforløbet på henholdsvis det fysiske og psykiske område. De skræddersyer behandling efter den enkeltes behov og inddrager forskellige behandlere, hvis de vurderer, at det er relevant. De kan også tage dialogen med jer som arbejdsgiver og beskrive den gode tilbagevendingsplan, når medarbejderen skal tilbage i job.

Danica Step CareTM har i år kørt som et pilotprojekt. Resultatet af dette pilotprojekt er, at 71 procent af de medarbejdere, der er sygemeldte, når de starter med at få psykologhjælp, bliver raskmeldt inden forløbet afsluttes, mens 95 procent føler sig bedre rustet, hvis de oplever symptomer igen. På det fysiske område oplever 82 procent væsentlig bedring, og 96 procent er tilfredse eller meget tilfredse med fysioterapeuten som tovholder.

Danica Step CareTM fortsætter som et testforløb frem til udgangen af 2019, og træder i kraft for vores kunder fra starten af 2020.

 

Fakta: Danica Step CareTM

  • Danica Step CareTM er et nyt sundhedsinitiativ, som skal forebygge og forbedre behandlingen af fysiske og psykiske skader hos jeres medarbejdere. Det sker ved hjælp af en psykolog eller fysioterapeut, som er tovholder og løbende skræddersyer et personligt forløb til den enkelte medarbejder og koordinerer tværfaglige indsatser efter behov.
  • Danica Step CareTM gør det nemt og hurtigt at komme i gang: I løbet af tre hverdage får medarbejderen tid hos en psykolog, og inden for to hverdage hos en fysioterapeut. Det kræver ikke lægehenvisning, og på den måde undgår din medarbejder ventetid.
  • Gennem Danica Step CareTM kan tovholderen gå i dialog med jer som arbejdsgiver, for eksempel ved at beskrive den gode tilbagevendingsplan, når medarbejderen skal tilbage på job efter sygemelding.
  • De indledende pilotprojekter har vist lovende resultater: 71procent af de medarbejdere, der er sygemeldte, når de starter med at få psykologhjælp, bliver raskmeldt inden forløbet afsluttes, mens 95 procent føler sig bedre rustet, hvis de oplever symptomer igen. 82 procent med fysiske lidelser oplever væsentlig bedring, og 96 procent er tilfredse eller meget tilfredse med fysioterapeuten som tovholder (Danica Step CareTM Pilotprojekt 2019).
  • I alt har 300 gennemført pilotprojektet for psykiske lidelser, mens 380 har gennemført pilotprojektet for fysiske lidelser (Danica Step Care Pilotprojekt 2019).
  • Danica Step Care vil omfatte alle kunder i Danica Pension, der har en Danica Sundhedssikring, og som ikke allerede har fået bevilliget behandling af os hos en behandler, som de selv har valgt uden for vores netværk – og modtaget behandling hos denne behandler i 2020.
  • For at få det fulde udbytte af Danica Step Care, kræver det, at dine medarbejdere har både en sundhedssikring og en dækning ved tab af erhvervsevne i Danica Pension. På den måde kan vi intensivere indsatserne, når de sundhedsfaglige eksperter vurderer, at det vil kunne forebygge en længerevarende sygemelding. Samtidig kan vi hjælpe dine medarbejdere tilbage i job med et skræddersyet behandlingstilbud, hvis de bliver sygemeldt.
  • Sundhedstilbuddet Danica Step Care omfatter ikke medarbejdernes børn, som er dækket af en sundhedssikring.