Del

Få hjælp til behandling under COVID-19

Kære kunde
Under COVID-19 kan vi tilbyde dig hjælp via telefonen og flere af vores samarbejdspartnere kan hjælpe dig med behandling via videokonsultation, telefon eller app. Som følge af situationen kan du opleve længere ventetider og særlige restriktioner på fysisk behandling hos vores samarbejdspartnere. Har du brug for behandling, vil vi gøre, hvad vi kan for at hjælpe dig.

Både vi og vores samarbejdspartnere i sundhedssektoren tager situationen meget alvorligt og tager naturligvis vores forholdsregler. Det sker for at bakke op om myndighedernes forebyggende indsats for at begrænse spredningen af coronavirussen. Det betyder blandt andet, at både vi og vores partnere har mindre personale på arbejde, og at der arbejdes i mindre teams med lavere kapacitet.

Vi følger udviklingen tæt og håber på din forståelse.

Q&A i forbindelse med COVID-19

 

Q: Kan medarbejdere stadig få behandling fra deres sundhedssikring?

A: Vi kan forsat hjælpe mange, men i flere tilfælde ændres kontaktformen til telefon eller video, mens der nogle steder kan opleves øget ventetid på behandling. Se status på de mest benyttede behandlingstilbud nedenfor:

 • Psykologbehandling via Sundhedssikring og Tab af Erhvervsevne
  Vores primære samarbejdspartner tilbyder samtaler på telefon eller via video.
 • Fysioterapi og kiropraktik via sundhedssikringen
  Al ikke-akut behandling er indstillet på klinikkerne. Fysioterapeuten hos vores samarbejdspartner vurderer telefonisk kundens situation og behov. Herefter henvises kunden hurtigst muligt til telefonkonsultation, videokonsultation eller akut behandling hos fysioterapeuten eller hos en kiropraktor.
 • Forundersøgelse og operation på privathospitaler via sundhedssikringen
  Privathospitaler skal agere nødberedskab for det offentlige sundhedsvæsen – respiratorer, anæstesiapparater med mere skal være tilgængeligt, ligesom mandskab skal kunne stille op med kort varsel. Det betyder, at operative indgreb udskydes, forventeligt minimum indtil juni.
 • Forundersøgelse og udredning kan stadig foretages visse steder men i meget begrænset omfang.
 • Stresshotline, hotline for navigation i det offentlige og Best Doctors Second Opinion®
  Samtlige tilbud/hotlines er stadig åbne for rådgivning

Q: Er der ændringer i mulighederne for udbetaling af Tab af Erhvervsevne?

A: Et meget væsentligt arbejdsværktøj i sagerne er lægelige erklæringer. Det kan være erklæringer fra egen læge i forbindelse med sagernes opstart, ligesom det kan være speciallægeundersøgelser eller kommunale akter senere i sagen, hvor vi skal vurdere sagerne generelt i forhold til Tab af Erhvervsevne. Vi oplever allerede nu, at det ikke er muligt at få tider hos egen læge eller til speciallægeundersøgelse, ligesom nogle kommuner har lukket ned for al administration. Vi forventer, at det bliver sværere og sværere at få disse tider i den nærmeste fremtid.

Dette har stor betydning for vores sagsbehandling. På nye sager eller sager, hvor udbetalingen endnu ikke er startet, bliver vi nødt til at afvente, at du får en tid, så erklæring og/eller undersøgelse bliver gennemført. Du vil altså opleve, at vurderingen af deres sag bliver forsinket. Vi håber, du har forståelse for dette.

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?