Hvordan er det gået med afkastet i årets første syv måneder?

Det er gået rigtig stærkt på de finansielle markeder i år. Allerede efter årets første to måneder havde kunderne indhentet det tabte fra 2018, og siden da er aktierne fortsat op, og renterne fortsat ned.

I starten af 2019 havde vi en mindre overvægt i aktier, som vi siden har bragt ned til det niveau, som vi har fastlagt i vores investeringsstrategi. Vi har opnået pæne afkast over hele linjen, og de alternative investeringer har fortsat leveret op mod tocifrede positive afkast.

Kunder, der sparer op til pension med Danica Balance, og som har mellem 5 og 30 år til pension, har efter årets første syv måneder fået et flot afkast på mellem 8,2 og 17,6 procent – afhængig af deres risikoprofil. Ser vi på afkastet siden januar 2016, hvor vi lancerede vores nye investeringsstrategi, har vores kunder fået et afkast på mellem 17,7 og 26,7 procent.

Hvad forventer I, at der kommer til at ske på aktiemarkederne resten af året?

De finansielle markeder vil de kommende måneder fortsat være påvirket af politiske nyheder, specielt relateret til handelskonflikten mellem USA og Kina, som efterhånden har stået på i lang tid. Derudover kan de finansielle markeder reagere på Brexit og forventninger til rentenedsættelser fra de store centralbanker i USA og Europa. Det giver en vis usikkerhed i markedet. Derfor forventer vi ikke lige så høje afkast i det kommende halve år.

Vi ser dog fortsat positivt på aktier resten af året og anser aktier og alternative investeringer som de mest attraktive investeringsområder. Vi har derfor fortsat fokus på at øge vores andel af alternative investeringer, som har givet et afkast på over 10 procent i de sidste tre år.

Der er stor fokus på bæredygtige investeringer. Men hvad er bæredygtige investeringer, og hvordan tænker I bæredygtighed, når I investerer?

At investere bæredygtigt handler om at analysere miljømæssige og sociale forhold samt virksomhedens ledelse, når vi investerer vores kunders pensionsordning. Vores mål er at levere attraktive afkast til vores kunder samtidig med, at vi bidrager positivt til samfundet. Det arbejder vi løbende på ved at udvælge gode og sunde investeringer, så opsparingen vokser samtidig med, at de selskaber, vi investerer i, skubbes i en bæredygtig retning.

Når vi foretager investeringer i selskaber, analyserer vi for eksempel, hvordan selskaberne arbejder med at skabe sikre og sunde arbejdsforhold, lever op til menneskerettigheder, arbejder med energieffektivitet og har en ordentlig og ansvarlig ledelse. Ved at analysere bæredygtighedsforhold sammen med finansielle aspekter kan vi udvælge de bedst mulige investeringer.

Samtidig har vi også stort fokus på aktivt ejerskab, når vi investerer. Når vi investerer direkte i selskaber, og dermed bliver medejer, kan vi påvirke selskaberne til at integrere bæredygtighed i deres forretningsmodeller, selskabsledelse og rapportering. Det gør vi ved at gå i dialog med selskaberne og samtidig udnytte muligheden for at stemme på selskabernes generalforsamlinger og påvirke selskaberne i en bæredygtig retning.

Læs mere om vores bæredygtige investeringer