1. Hvordan er det gået med afkastet i de første ni måneder af 2020?

Årets første ni måneder har naturligvis været påvirket af coronavirussen. I marts lagde sygdommen samfund og økonomier ned, og det satte sit præg på de finansielle markeder, hvor langt de fleste typer af investeringer oplevede store fald og medførte negative afkast i hele den danske pensionsbranche.

Afkastene har dog rettet sig markant her de seneste måneder, og vi nåede faktisk i plus for alle vores Danica Balance-kunder, inden coronaens 2. bølge igen har skabt usikkerhed og sat sit præg på finansmarkederne. Ser vi på 3. kvartal alene, har vi opnået positive afkast for vores kunder på mellem 2 og 6 procent. 2 procent for kunder, der investerer deres pensionsopsparing med lav risiko, og lidt over 6 procent for kunder, der investerer deres opsparing med høj risiko.

Samlet for året er pensionsopsparinger for langt størstedelen af vores kunder ved udgangen af tredje kvartal i et lille plus. Det er vigtigt at huske, at pension er langsigtet, og at vores kunder har fået høje afkast, hvis man for eksempel tager 2019 med.

2. Hvad betyder udviklingen på de finansielle markeder i årets første ni måneder for min pensionsopsparing?

Kunder, der sparer op til pension med Danica Balance, har fået afkast på mellem 0,9 procent og -0,3 procent i årets første ni måneder. Du kan se det nøjagtige afkast på din pensionsopsparing i netpension, som du logger på med NemID.

Når du ser på dit afkast, er det værd at fokusere på, hvordan det har været over en længere periode. I 2019 fik mange af vores kunder tocifrede positive afkast.

Får du allerede udbetalinger fra din pension, vil din udbetaling fortsætte uændret resten af året. Ved årsskiftet fastsætter vi på baggrund af afkastet for 2020 størrelsen af din udbetaling for 2021.

3. Hvad forventer I af afkast i resten af 2020 og 2021?

Vores hovedscenarie er, at vi fortsat vil se en solid økonomisk fremgang det kommende år og gradvist vil nærme os niveauet før coronakrisen – og vi forventer, at en effektiv vaccine mod coronavirus vil understøtte en positiv udvikling for økonomien, når den er tilgængelig. Derfor ser vi stadig potentiale for yderligere aktiestigninger, der vil have positiv betydning for afkastet på din pensionsopsparing.

Det er dog vigtigt at understrege, at der er risikofaktorer, som kan afspore fremgangen, som derfor nok ikke kommer til at følge en lige linje, da der utvivlsomt vil komme tilbagefald undervejs.

Coronavirussen er selvfølgelig fortsat i begivenhedernes centrum, fordi nye, omfattende smittebølger og den usikkerhed, der følger med, her i løbet af efteråret stadig kan lægge en markant dæmper på væksten og forårsage nye skader på økonomien. Dertil kommer risici som blandt andet Brexit, det amerikanske præsidentvalg og handelskonflikten mellem USA og Kina, der kan blusse op.

4. Hvordan skal jeg forholde mig til min pensionsopsparing? Bør jeg ændre noget?

Vi anbefaler generelt, at du holder fast i det opsparingsprodukt og den investeringsprofil, som du har på din pensionsopsparing i dag – uanset om det er Danica Balance, Danica Traditionel eller Danica Link. Historisk set har aktier over tid givet attraktive afkast, og det er også vores forventning fremover, men vi vil altid opleve perioder med betydelige kursfald undervejs. Det er aktiemarkedets natur, og det har vi set mange gange før. Sparer du op til pension med Danica Balance eller Danica Traditionel, tilpasser vores investeringseksperter løbende investeringen af din pensionsopsparing, og vi gør derfor alt, hvad vi kan, for at sikre dig det bedste afkast. Vores klare anbefaling er derfor: Lad være med at ændre dit opsparingsprodukt eller din investeringsprofil ofte, og husk at pensionsopsparing er langsigtet. Og kontakt os endelig, hvis du har brug for rådgivning.