Hvordan er det gået med afkastet i 1. kvartal 2019?
Vi har set en stærk start på året på aktiemarkederne, ovenpå de store udsving på markederne sidste år. Årets første kvartal har været præget af pæne tocifrede stigninger på aktiemarkedet og fortsat faldende renter. Kunder der sparer op til pension med Danica Balance har derfor fået et pænt afkast på mellem 4,7 og 12,7 procent i første kvartal. Og ser vi på afkastet siden januar 2016, hvor vi lancerede vores nye investeringsstrategi, så har kunderne, trods sidste år, fået et afkast på mellem 14,5 og 22,7 procent. 

Hvad forventer I, at der kommer til at ske på aktiemarkederne den kommende tid? 
Udviklingen på aktiemarkederne de seneste tre måneder er blandt andet udløst af et stemningsskift blandt centralbankerne. Eksempelvis har den amerikanske centralbank meldt ud, at de ikke forventer at forhøje renterne i samme tempo, som ellers ventet. Det skyldes en frygt for, at det vil kvæle det økonomiske opsving. Samtidig har der været tegn på fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Kina. Og endelig lader de store kursfald, som vi så sidste år, til at være en overreaktion i forhold til de fornuftige udsigter, der er til økonomisk vækst. 

Vi forventer derfor fortsat positiv økonomisk vækst, og at vi snart ser en afslutning på handelskrigen mellem USA og Kina. 

Der er meget snak om alternative investeringer. Hvad betyder det for min pensionsopsparing? 
Når vi investerer vores kunders pensionsopsparing, investerer vi typisk i aktier, obligationer og alternative investeringer samt ejendomme. De seneste år har vi især øget de såkaldte alternative investeringer, som er investeringer direkte i virksomheder, der ikke er børsnoterede. Her kan vi opnå et bedre afkast til vores kunder end i markedet generelt. 

Alternative investeringer kræver mange ressourcer, og her har vi sammen med Danske Bank et af de største teams. Det betyder, at vi har analysekraften til at udvælge de investeringer, der giver det bedste afkast i forhold til risiko – til glæde for vores kunder. Og det giver pote. Vores alternative investeringer har i gennemsnit givet over 10 procent i afkast de seneste tre år. Og i et udfordrende år som i 2018, hvor aktiemarkedet faldt voldsomt, formåede vi at skabe et afkast på over 10 procent på alternative investeringer. 

Tanken med alternative investeringer er ikke kun at sikre vores kunder gode afkast – men også større stabilitet i kundernes afkast. Det skyldes, at værdien af alternative investeringer ikke nødvendigvis svinger i takt med aktie- og obligationskurserne. 

Vi har derfor et mål om at øge antallet af alternative investeringer til 20 procent af vores samlede investeringer i løbet af de kommende år, så de kan være med til at sikre vores kunder et godt, stabilt afkast på pensionsopsparingen. Men vi øger kun allokeringen, hvis vi finder investeringerne interessante med tilstrækkelig højt forventet afkast.

Hvad er jeres seneste alternative investering? 

I slutningen af 2018 investerede vi et stort trecifret beløb i virksomheden Scandza, der blandt andet producerer kager til det danske marked. Det er vores største investering direkte i en virksomhed.

Når vi foretager sådan en investering, ligger der et langt forløb og et grundigt stykke arbejde bag. Vi vurderede blandt andet Scandza på et utal af parametre og havde flere rådgivere inde over for at vurdere værdiansættelsen af virksomheden. Vi havde også en grundig dialog med de tidligere ejere og besøgte virksomhedens største fabrikker. 

Vi valgte at investere i Scandza, fordi det er en sund virksomhed, som vi vurderer vil have en stabil indtjening, også selvom der skulle komme en nedgang i økonomien. Det kunne vi for eksempel se på salget under finanskrisen, hvor virksomhedens indtjening fortsatte med være stabil.

Vi forventer derfor, at investeringen kan være med til at sikre vores kunder et godt, stabilt afkast de kommende år.