Renten vil herefter være:

  • 0,40 procent om året for beløb til og med 100.000 kroner
  • 0,60 procent om året for den del af beløbet, der overstiger 100.000 kroner
  • 0,80 procent om året for den del af beløbet, der overstiger 500.000 kroner

Renten på negativt indestående er uændret 0,00 procent om året.

Den opdaterede rente fremgår af prisarket for Danica Select på vores hjemmeside, som kan ses her.

Hvad er renterne i andre opsparingsprodukter i Danica Pension?

I Danica Link, Danica Balance og Danica FlexOpsparing forrentes både positivt og negativt indestående med diskontoen. Diskontoen har de seneste mange år været 0 procent, men Danmarks Nationalbank forhøjede den fra den 9. september 2022 til 0,65 procent. Kundernes kontantplaceringer i disse produkter vil dog fortsat være begrænsede, da Danica Pension automatisk anlægger handler ved større positivt eller negativt indestående.


Hvad er diskontoen?

Diskontoen er en signalrente, der angiver det overordnede niveau for Danmarks Nationalbanks pengepolitiske renter.


Hvad hvis jeg er i tvivl om, hvilket produkt jeg har?

Du kan altid ringe til os på 70 25 11 11, hvis du har spørgsmål til din pensionsordning. Du kan også gå logge ind på netpension og se, hvilken type opsparing du har.