Sådan bidrager vi til bæredygtig udvikling i Afrika

I Danica Pension ønsker vi at tage et samfundsansvar, hvor afkast og bæredygtig udvikling går hånd i hånd. Vi har derfor investeret cirka 1,2 mia. kroner i en fond, der målrettet investerer i at skabe vækst og udvikling i Afrika.

Mange afrikanske lande har de senere år været inde i en positiv udvikling med stigende vækst. Og til at understøtte den udvikling er der brug for markante investeringer. I Danica Pension ser vi gode investeringsmuligheder i afrikanske lande, der kan skabe gode og stabile afkast til kundernes pensionsopsparinger og samtidig bidrage til bæredygtig udvikling og øge levestandarden i Afrika. Vi investerede derfor cirka 1,2 mia. kroner i 2018 i en fond, der målrettet investerer i afrikanske infrastrukturprojekter.

”Det er vigtigt for os at være med til at skubbe på den bæredygtige udvikling, når vi investerer vores kunders pensionsopsparing. Det kan vi kombinere med, at vi skaber attraktive afkast til kunderne. Vi er den største investor i Afrika-fonden, der er et godt eksempel på, hvordan vi kan være med til at gøre en direkte positiv forskel, der også er med til at understøtte internationale bæredygtighedsambitioner som for eksempel FN’s 17 Verdensmål.”

Poul Kobberup
Investeringsdirektør i Danica Pension.

Fokus på investering i infrastruktur

Afrika-fonden administreres af A.P. Møller Holding og fokuserer på at investere i attraktive infrastrukturprojekter i afrikanske lande, hvor der er en fornuftig balance mellem risiko og afkastpotentiale, og som fonden har stærke relationer og indgående kendskab til. Det er projekter inden for energi samt veje, jernbaner eller distributionscentre. Det samlede mål er at investere i 10 projekter frem mod 2022, og indtil videre er 40 procent af fondens samlede formue på knap syv mia. kroner investeret i tre projekter.

Det har fonden investeret i


Det nigerianske energiselskab, Impala Energy Holdings, arbejder med at udvikle naturgasløsninger. Naturgassen bruges til at lave bæredygtige el- og energiløsninger.

Kraftværket leverer elektricitet til Nairobi-provinsen i Kenya, hvor det supporterer landets vedvarende energikilder, når de ikke kan producere nok elektricitet.

Selskabet Arise Ports & Logistics udvikler logistikprojekter, der har til formål at øge handelsmuligheder i Vestafrika.


Fondens seneste investering er i selskabet Arise Ports & Logistics, som blandt andet investerer i havne, varehuse, veje og jernbaner i Vestafrika. Der er investeret cirka to mia. kroner i selskabet, der har til formål at fremme samhandlen mellem lokale importører og eksportører af råvareprodukter.

”Det er vigtigt at gå forsigtigt til værks ved investeringer i Afrika, da landene for eksempel ofte er præget af større politisk og økonomisk usikkerhed end udviklede markeder. Vi er derfor glade for partnerskabet med A.P. Møller Holding, der har mange års erfaringer med at bygge og drive infrastrukturprojekter i Afrika. Det er med til at sikre robustheden i investeringerne og dermed muligheden for et godt afkast til vores kunder,” siger Poul Kobberup.

 

Fakta om Afrika-fonden

Afrika-fonden har en forventet levetid på 10 år og en målsætning om at foretage 10 investeringer i infrastrukturprojekter. Samlet har fonden en formue på knap syv mia. kroner, og fonden har indtil videre investeret i tre projekter. Fonden administreres af A.P. Møller Capital, som er et datterselskab til A.P. Møller Holding. A.P. Møller Capital består af et team ledet af fire partnere: Kim Fejfer, Lars Reno Jakobsen, Jens Thomassen og Joe Nicklaus Nielsen, der alle har stor industri- og investeringserfaring i Afrika.

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?