Mange afrikanske lande har de senere år været inde i en positiv udvikling med stigende vækst. Og til at understøtte den udvikling er der brug for markante investeringer. I Danica Pension ser vi gode investeringsmuligheder i afrikanske lande, der kan skabe gode og stabile afkast til kundernes pensionsopsparinger og samtidig bidrage til bæredygtig udvikling og øge levestandarden i Afrika. Vi investerede derfor cirka 1,2 mia. kroner i 2018 i en fond, der målrettet investerer i afrikanske infrastrukturprojekter.

”Det er vigtigt for os at være med til at skubbe på den bæredygtige udvikling, når vi investerer vores kunders pensionsopsparing. Det kan vi kombinere med, at vi skaber attraktive afkast til kunderne. Vi er den største investor i Afrika-fonden, der er et godt eksempel på, hvordan vi kan være med til at gøre en direkte positiv forskel, der også er med til at understøtte internationale bæredygtighedsambitioner som for eksempel FN’s 17 Verdensmål.”

Poul Kobberup
Investeringsdirektør i Danica Pension.

Fokus på investering i infrastruktur

Afrika-fonden administreres af A.P. Møller Holding og fokuserer på at investere i attraktive infrastrukturprojekter i afrikanske lande, hvor der er en fornuftig balance mellem risiko og afkastpotentiale, og som fonden har stærke relationer og indgående kendskab til. Det er projekter inden for energi samt veje, jernbaner eller distributionscentre. Det samlede mål er at investere i 10 projekter frem mod 2022, og indtil videre er 40 procent af fondens samlede formue på knap syv mia. kroner investeret i tre projekter.