1. Hvordan er det gået med afkastet i de første syv måneder af 2020?

Årets første syv måneder har naturligvis været påvirket af først udbredelsen af Corona-virussen og senere genåbningen af samfundene og økonomierne. I marts lagde sygdommen samfund og økonomier ned, og det har sat sit præg på de finansielle markeder, hvor langt de fleste typer af investeringer oplevede store fald, hvilket også har betydet negative afkast i hele den danske pensionsbranche, også for vores kunder. Afkastene har dog rettet sig markant her de seneste måneder, og størstedelen af det tabte er vundet tilbage. Ser vi på afkast siden 1. januar 2019, er de pænt i plus for langt de fleste af vores kunder, hvilket er vigtigt at huske på, da pension er langsigtet.

2. Hvad betyder udviklingen på de finansielle markeder i årets første syv måneder for min pensionsopsparing?

Udviklingen på de finansielle markeder betyder, at vores kunder desværre har oplevet, at værdien af deres pensionsopsparing er faldet i årets første syv måneder. De store fald kom i marts, mens en stor del af det tabte er indhentet de seneste måneder, hvor markederne har været mere positive i takt med genåbningen af samfundene og økonomierne.

Kunder, der sparer op til pension med Danica Balance, har fået afkast på
mellem –0,4 procent til –3,0 procent i årets første syv måneder. Du kan se det nøjagtige afkast på din pensionsopsparing i netpension, som du logger på med NemID.

Når du ser på dit afkast, er det værd at fokusere på, hvordan det har været over en længere periode. I 2019 fik mange af vores kunder tocifrede afkast.

Får du allerede udbetalinger fra din pension, vil din udbetaling fortsætte uændret resten af året. Ved årsskiftet fastsætter vi på baggrund af afkastet for 2020 størrelsen af din udbetaling for 2021.

3. Hvad forventer I af afkast i resten af 2020?

Da der har været store stigninger på markederne siden bunden i marts, har investorerne allerede taget forskud på en stor del af glæderne i forhold til de økonomiske hjælpepakker og genåbningerne af samfund rundt omkring i verden. Pessimister vil sige, at stigningerne er kommet lidt for hurtigt, og derfor er der ikke plads til de store skuffelser i de kommende måneder. Vi skal se økonomisk fremgang, men det tror vi også på, og i så fald forventer vi fortsat, at der er plads til stigninger på aktiemarkederne, og at kundernes afkast fortsat bevæger sig i den rigtige retning. Men dette er sagt med stort forbehold, da hele verdensøkonomien er meget usikker, og der ikke skal meget til at ændre på den moderat positive stemning, der trods alt er for tiden.

4. Hvordan skal jeg forholde mig til min pensionsopsparing? Bør jeg ændre noget?

Vi anbefaler generelt, at du holder fast i det opsparingsprodukt og den investeringsprofil, som du har på din pensionsopsparing i dag – uanset om det er Danica Balance, Danica Traditionel eller Danica Link. Historisk set har aktier over tid givet attraktive afkast, og det er også vores forventning fremover, men vi vil altid opleve perioder med betydelige kursfald undervejs. Det er aktiemarkedets natur, og det har vi set mange gange før. Sparer du op til pension med Danica Balance eller Danica Traditionel, tilpasser vores investeringseksperter løbende investeringen af din pensionsopsparing, og vi gør derfor alt, hvad vi kan, for at sikre dig det bedste afkast. Vores klare anbefaling er derfor: Lad være med at ændre dit opsparingsprodukt eller din investeringsprofil ofte, og husk at pensionsopsparing er langsigtet. Og kontakt os endelig, hvis du har brug for rådgivning.