Hvorfor skuffede afkastet i 2018?

2018 var et udfordrende år for aktieinvestorer verden over. Især i februar, oktober og december oplevede vi negative afkast, hvor de globale aktier faldt med op mod 8 procent. Det skyldes blandt andet politiske begivenheder i Europa og USA og handelskrigen mellem Kina og USA, som skabte en stigende frygt blandt globale investorer for en lavere økonomisk vækst og derfor lavere forventet indtjening hos virksomhederne.

Hvorfor er afkastet lavere end i tidligere år?

De fleste kunder i Danica Balance har forholdsvis lang tid til pension. Det betyder, at mange kunder har en stor del af deres pensionsopsparing investeret i aktier, fordi aktier på den lange bane giver et højere afkast end andre typer investeringer. Og det er normalt, at aktiemarkedet går op og ned. Det har derfor påvirket afkastet, at der – efter en række år med gode afkast siden finanskrisen i 2008 – var nedgang på aktiemarkederne i 2018.

Vil Danica Pension ændre investeringsstrategien efter et år med negative afkast?

Siden vi lancerede vores nye investeringsstrategi i januar 2016, har vores kunder fået et pænt afkast på mellem 7,7 og 10,4 procent – og vores afkast har i den periode ligget på niveau med markedet.

2018 har gjort ondt, men vi går hver eneste dag på arbejde for at sikre vores kunder et godt afkast på pensionsopsparingen. Derfor justerer vi hele tiden investeringerne inden for rammerne af vores investeringsstrategi for at opnå det bedst mulige afkast på markederne. 

Vi vurderer fortsat, at vi har den rigtige strategi til at sikre kunderne et godt og robust langsigtet afkast. Strategien går efter at have en fornuftig balance mellem aktier, obligationer og andre investeringer. Derudover supplerer vi op med ejendomme og de såkaldte alternative investeringer, som for eksempel investeringer direkte i virksomheder og infrastruktur. Her er der mulighed for at opnå attraktive afkast, som i øjeblikket er svære at opnå på de finansielle markeder. Vores alternative investeringer har i 2016, 2017 og 2018 givet mere end 10 procent i årligt afkast.

Vores mål er, at alternative investeringer over tid skal udgøre 20 procent af vores investeringer. Og vi har siden januar 2016 øget andelen af alternative investeringer fra 5 til 13 procent, så vi er godt på vej. Vi øger investeringerne i alternative investeringer i takt med, at vi finder attraktive muligheder. 

Hvad forventer I af afkastet i 2019?

Vi forventer generelt større udsving på aktiemarkederne de kommende år, end vi har oplevet de seneste ti år. Centralbankerne har i mange år holdt gang i økonomien ved at holde hånden under de finansielle markeder og gøre det billigere at låne penge. Nu ser vi imidlertid sundhedstegn i økonomien, som gør, at centralbankerne reducerer den økonomiske håndsrækning. Samlet set forventer vi, at vores kunder får positive afkast i 2019.