Danica Pension afstår fra at investere i ca. 90 selskaber, som er involveret i tjæresand og termisk kul. Investeringsrestriktionerne afspejler Danske Bank-koncernens engagement i Paris-aftalen ”Paris Pledge For Action” om at begrænse global opvarmning og holde temperaturstigningen under maksimalt to grader. 

Termisk kul bruges til energiproduktion, hvor afbrændingen er en medvirkende årsag til global opvarmning. Termisk kul kan erstattes af andre energikilder, såsom gas, vind- og atomkraft. Vi ekskludere ikke virksomheder involveret i metallurgisk kul, som kræves for at producere stål, og hvor intet væsentligt alternativ eksisterer endnu.

Samtidig vil vi afstå fra at investere i tjæresand, som også har signifikante negative miljømæssige konsekvenser og udleder mere C02 end konventionel olie.

 ”Vi investerer for at skabe værdi. Samtidig vil vi også investere på en måde, der imødekommer vores kunders behov, vores rolle i samfundet og bæredygtighedsstandarderne verden over. Termisk kul og tjæresand er blandt de mest kompromitterende fossile brændstoffer, der findes, og påvirker klimaet signifikant. Investeringsrestriktionerne er blot en af vores mange tiltag inden for ansvarlige investeringer og bæredygtighed i 2018, der understøtter vores ambitioner på området,” siger Ulrika Hasselgren, Head of Responsible Investment i Danske Bank-koncernen. 

Danica Pension vil ikke investere i virksomheder, hvor 30% eller mere af deres indtjening stammer fra udvinding af tjæresand eller termisk kul eller fra produktion af energi, som er baseret på denne type brændstoffer. Vi vil dog gerne støtte virksomheder, hvis strategiske ambition er at omstille deres forretning til mere vedvarende energikilder – og som kan demonstrere overfor os, at de kan nå dette mål. 

Investeringsrestriktionerne bliver implementeret i løbet af første kvartal af 2018. Den opdaterede eksklusionsliste vil være tilgængelig i slutningen af marts 2018.

Læs mere om ansvarlige investeringer på Danske Bank-koncernens hjemmeside: https://danskebank.com/responsibility/customer-relationships/responsible-investment