2020 endte med at blive et godt afkastår for Danica Pensions ca. 800.000 kunder, der samlet har ca. 450 mia. kr. i pensionsopsparing. En pensionskunde i Danica Pension med middel risiko og 20 år til pension har fået 9,5 pct. i afkast i 2020. Kunder med høj risiko og 30 år til pension fik afkast på 12,2 pct. i 2020, hvilket er blandt de højeste i branchen på tværs alle risikoprofiler og tidshorisonter.

De attraktive afkast stod bestemt ikke skrevet i kortene i slutningen af marts, hvor hver dag nærmest bød på store fald og handlen med amerikanske aktier flere gange måtte suspenderes pga. store fald. Men i løbet af årets seneste ni måneder er pensionsopsparingernes afkast altså gået fra ca. -20 pct. til plus på op mod 12,2 pct.

”Vores råd til kunderne har hele tiden – også den 24. marts da markederne var allerlængst nede – været, at de skulle have is i maven og bevare roen, og dem der har forholdt sig i ro er i den grad blevet belønnet med afkast der samlet over hele 2020 er ganske fornuftige – også ift. mere almindelige år. Som pensionsselskab har vi bedrevet ekstra aktiv porteføljepleje, og sammen med dynamisk risikostyring har det givet fine resultater til vores kunder,” siger Poul Kobberup, der tilføjer, at 2020 har været et af de mest ekstraordinære år af de seneste 30 år, hvor han har beskæftiget sig professionelt med at investere.

”Netop i et så ekstraordinært år, hvor bølgerne går meget højt, er det vigtigt at være tro mod sin strategi, og det har vi været samtidig med, at vi altså har kørt med meget aktiv porteføljepleje. Danske aktier har sammen med teknologiaktier været de bedst performende aktiver i 2020, og her er Danicas kunder blevet belønnet ved, at vi dels har været meget aktive i vores løbende aktieudvælgelse og dels har haft en overvægt i danske aktier,” siger Poul Kobberup.

Ny strategi har givet gode resultater de sidste 5 år

Tager man 2019 med som var et rigtig stærkt afkastår, har det været nogle rigtig gode år for pensionskunderne, hvis opsparinger for manges vedkommende er vokset med 25-30 pct. på blot to år, og det er netop vigtigt at huske, at pension er langsigtet.

Siden Danica Pensions nuværende investeringsstrategi blev introduceret i begyndelsen af 2016 med fokus på intern aktiv forvaltning herunder opbygning af alternative investeringer i et nyt 3 fonds set-up har Danica Pension gradvist bevæget sig op i toppen af feltet, når det handler om at give kunderne konkurrencedygtige afkast.

Kunder med risikoprofiler med høj risiko og 30 år til pension har opnået ca. 50 pct. i afkast i 5 års-perioden, mens de kunder med lav risiko og 5 år til pension har opnået afkast på ca. 25% de seneste 5 år.

Ser lyst på 2021

Danica Pensions investeringsafdeling tror også på, at 2021 kommer til at levere positive afkast til pensionskunderne.

”Trods de aktuelle restriktioner og nedlukninger er det vores forventning, at et økonomisk opsving vil tage fart i løbet af 2021, kraftigt understøttet af coronavacciner, som bliver rullet ud over verden netop nu. Med udsigten til fremgang i global økonomi forventer vi også et markant løft i virksomhedernes indtjening det kommende år,” siger Poul Kobberup og fortsætter:

”Med den senere tids aktiekursstigninger har investorerne dog allerede taget forskud på en del af glæden over de kommende vacciner, men vi forventer yderligere stigninger i løbet af 2021. Derudover bliver økonomien og de finansielle markeder fortsat understøttet af en ekstremt lempelig pengepolitik fra centralbankerne. Det er dog vigtigt for os at påpege, at vi befinder os i en meget usikker tid, og coronavirussen har stadig potentiale til at skabe rigtig sur stemning på de finansielle markeder, hvis restriktioner og nedlukninger skærpes eller trækker ud, eller den økonomiske genopretning viser tegn på at gå i stå. Med andre ord er vi ikke ude af perioden med forøget risiko for tilbagefald,” siger han.

Fakta:

Sådan er det gået med pensionskundernes afkast i Danica Balance:

Høj risiko 30 år til pension: 12,2 pct.
Middel 20 år: 9,5 pct.
Middel 15 år: 8,5 pct.
Lav 5 år: 5,2 pct.
Alle afkast er efter omkostninger.