Kreditobligationer

Vi investerer i erhvervsobligationer udstedt af virksomheder med et stærkt fokus på bæredygtighed og som rangerer højt i forhold til andre virksomheder målt på forskellige faktorer indenfor ESG. ESG står for Environmental, Social & Governance – hvilket kan oversættes til miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Fokus er her på at give lån til virksomheder, som har tilpasset, eller forsøger at tilpasse, deres forretningsmodel til en bæredygtig udvikling.

Inden for miljø kan det eksempelvis dreje sig om, virksomhedernes håndtering af deres klimaaftryk i form af udledning af drivhusgasser, deres ressourceforbrug i form af vandforbrug og affald, samt forurening i det hele taget.

De sociale aspekter er ligeledes i fokus. Det bliver vurderet, hvor dygtige virksomhederne er til inklusion og mangfoldighed, opbygning af sundt og trygt arbejdsmiljø eller forhold som på anden vis støtter samfundet.

Inden for ledelse fokuseres der på, om den pågældende virksomhedsledelse respekterer interesser fra alle interessenter (eksempelvis leverandører, kunder, medarbejdere, kreditorer, aktionærer og samfund) og udviser en høj grad af integritet, herunder fair skattepolitik.

Der er tale om en balanceret tilgang til ESG, så alle tre ESG forhold bliver vurderet for virksomhederne – og det er derfor ikke nok, at en virksomhed gør det godt alene på ét punkt indenfor ESG. Det er forventningen, at erhvervsobligationer fra virksomheder med et højt eller stigende fokus på bæredygtighed over tid vil give et bedre risiko-justeret afkast end erhvervsobligationer fra virksomheder med ingen eller lille fokus på bæredygtighed, da det formodes at disse virksomheder vil blive udfordret på deres forretningsmodel.

Inden for virksomhedsobligationer investeres der ligeledes i grønne obligationer. Det er obligationer, hvor virksomhederne har et specifikt formål om at benytte midlerne fra obligationsudstedelsen til at finansiere grønne projekter med klare miljømæssige fordele.

Der investeres i erhvervsobligationer fra virksomheder med både en stærk finansiel profil såvel som en mindre stærk finansiel profil, udtrykt ved en henholdsvis høj eller lav kredit-rating fra kreditvurderingsbureauer som S&P, Fitch og Moody’s. Erhvervsobligationer med høj kredit-rating kaldes for Investment Grade-obligationer, mens erhvervsobligationer med en lav kredit-rating kaldes for non-Investment Grade eller High Yield-obligationer.

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.