Aktieinvesteringer

Aktieinvesteringerne i Danica Balance Bæredygtigt Valg består af hhv. en aktivt forvaltet del og en passivt forvaltet del. I den aktive håndplukker vi aktier i en række selskaber. I den passive tager vi udgangspunkt i forskellige aktieindeks, som vi så screener for en række karakteristika, som fremmer klima, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG).

Håndplukkede selskaber
Den aktivt forvaltede del af aktieporteføljen består af kvalitetsselskaber, som vi vurderer, er bedst positioneret til at bidrage til at løse de globale bæredygtige udfordringer. Det vil sige selskaber med en stærk forretning, der står til at drage fordel af den økonomiske vækst, som ligger i den bæredygtige omstilling. Vi vurderer selskabernes bæredygtige egenskaber ud fra, om de har væsentlige aktiviteter, som støtter op om et eller flere af FNs 17 Verdensmål for en mere bæredygtig fremtid.

En del af investeringerne udvælges af forvalterne bag Danske Banks aktiestrategi ’Global Sustainable Future’. I denne strategi fokuserer forvalterne primært på at udvælge selskaber, der bidrager til at fremme klima og sociale forhold inden for hovedområderne ’Klimastabilitet’, ’Naturkapital’ og ’Social Kapital’. Investeringerne er de samme, som du også kan finde i Danske Invests investeringsfond af samme navn.

  • KLIMASTABILITET med fokus på blandt andet at investere i de selskaber, som leder den grønne omstilling og leverer løsninger til at nå målet om CO2-neutralitet i 2050
  • NATURKAPITAL med fokus på blandt andet at adressere den globale vandkrise og det globale overforbrug af ressourcer
  • SOCIAL KAPITAL med fokus på at skabe sundere og bedre liv via omstillingen til blandt andet en inkluderende økonomi, hvor alle får del i den økonomiske vækst, samt et mere bæredygtigt sundhedsvæsen

Herudover investerer vi en del af aktieporteføljen koncentreret i forskellige undertemaer, som vi mener fortjener særligt fokus. Aktuelt har vi valgt undertemaerne ’Sundhed og det sunde liv’, ’Vand og Plastik’ samt ’Klima’. Vi vil løbende vurdere, om vi kan finde andre temaer, der er endnu mere interessante.

Selskabsoversigt

Du kan se en oversigt over alle de aktivt udvalgte selskaber og en kort begrundelse for udvælgelsen af det enkelte selskab her.

Passivt forvaltede aktier

Ligesom i det normale Danica Balance er en bred passivt forvaltet aktieportefølje vigtig for at sikre en ordentlig spredning af den samlede aktierisiko i Danica Balance Bæredygtigt Valg. I Bæredygtigt Valg investerer vi imidlertid ikke i alle aktierne i indeks. I stedet tager vi udgangspunkt i forskellige aktieindeks, hvorefter vi screener for forskellige bæredygtighedsfaktorer, således at den endelige passive portefølje får det fokus på ESG, som vi ønsker.

  • Vi investerer ikke i alkohol, fossile brændstoffer, gambling, kontroversielle våben, militært udstyr, pornografi eller tobak
  • Vi vælger kun selskaber, som lever op til ISS-climate’s 2 graders scenarie. Herved sikrer vi, at vi kun investerer i selskaber, der viser vilje til at tilpasse deres forretningsmodeller og deres udledning af drivhusgasser i henhold til Parisaftalens målsætninger om en maksimal temperaturstigning på 2 grader i 2050. Vi kan ikke nøjes med at investere i selskaber, der allerede har en lav CO2 udledning. Selskaberne skal også være indstillede på at forbedre sig yderligere
  • Vi udelader selskaber, der scorer dårligt i vores interne ESG-analyseværktøj mDASH. mDASH er et kvantitativt ESG-integrationsværktøj, som er bygget af Danske Bank Wealth Management. Med værktøjet sammenfattes data fra Sustainability Accounting Standards Board med data fra en række andre 3. parts ESG-dataleverandører, hvilket gør det muligt at vurdere virksomheders egenskaber i forhold til ESG ud fra et økonomisk væsentlighedsperspektiv

Du kan læse mere om eksklusioner her

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.