Danica Pension Balance Ansvarligt Valg Investeringsfordelinger

De viste investeringsfordelinger gælder for kapitalpensioner, alderspension, 20-årige ratepension og livsvarige ydelser uden afkastgaranti.


Kortsigtet investeringsrisiko 2022

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.