Send legitimation

Attach documents / Vedhæft dokumenter:

EN: You can attach your documents below. You can upload up to ten documents at a time. Accepted file formats: Word/docx/doc, Excel/xlsx/xls, PDF, Text/txt, Jpeg/jpg, Png or GIF. Please note that the maximum file size is 5 MB.

DA: Upload dine filer nedenfor. Du kan maksimalt uploade ti filer ad gangen. Accepterede filformater er Word/docx/doc, Excel/xlsx/xls, Pdf, Tekst/txt, Jpeg/jpg, Png eller Gif. Vær opmærksom på at den maksimale filstørrelse er 5 MB.

File Size Exceeds the Limit
Slet File Size Exceeds the Limit