Aktivt ejerskab er vejen til positive forandringer

Din pensionsopsparing i Danica Pension er med til at gøre en forskel. Når vi investerer din pensionsopsparing i selskaber, har vi fokus på at påvirke selskaberne til at blive mere bæredygtige. Det bidrager både til en positiv samfundsudvikling og til at beskytte din pension få den til at vokse.


Vi udøver aktivt ejerskab på tre måderVi går i dialog med ledelsen hos selskaber


Vi stemmer på selskabernes generalforsamlinger


Vi samarbejder med andre investorer og organisationer

Din pension arbejder for en bedre verden

Vi investerer på vegne af mange hundrede tusinde kunder, hvilket giver os en stærk position til at påvirke selskaber til at handle mere ansvarligt. Vi bliver hørt, da vi repræsenterer en væsentlig del af selskabernes aktier eller obligationer. Det gør det eksempelvis muligt for os at påvirke selskaber til at bevæge sig i en mere bæredygtig retning.

Gennem dialog kan vi:

  • Diskutere og minimere selskabers risici inden for bæredygtighedsforhold, hvilket er med til at beskytte din pensionsopsparing
  • Påvirke selskaber til at håndtere bæredygtighedsudfordringer og løse kritisable forhold
  • Få større indblik i selskaber og bruge den viden til at udvælge de bedst mulige investeringer
  • Understøtte selskaber i at udvikle sig ansvarligt og bidrage til at skabe et bæredygtigt samfund
“Ansvarlighed er kernen i vores investeringer, og vi lægger vægt på at bruge vores muskler til at bidrage til en bedre verden og beskytte kundernes pensionsopsparinger. Vi bruger vores indflydelse til at samarbejde med selskaber og lægge pres på dem, så de bliver mere bæredygtige. For os går bæredygtighed og afkast nemlig hånd i hånd.”Ole Krogh, Administrerende direktør, Danica Pension

Vi tager ansvar

Ved at forblive investeret i selskaber kan vi mest effektivt være med til at skabe positive forandringer. Det mener vi er den ansvarlige tilgang, og derfor frasælger vi ikke nødvendigvis selskaber og vender ryggen til, hvis der opstår udfordringer. I stedet går vi i konstruktiv dialog for at lægge pres på selskaber og bidrage til, at de løser udfordringerne. Det, mener vi, er vejen til at skabe virkelige forandringer og bidrage til at skabe et bedre og mere bæredygtigt samfund.

Eksklusion er sidste udvej

Det kan tage tid, før selskaber forbedrer sig – og vi understøtter dem på den lange bane gennem aktiv dialog. Vurderer vi, at selskaber ikke forbedrer sig tilstrækkeligt over tid, og ser vi ikke andre muligheder for at lægge pres på ledelsen, kan vi vælge at ekskludere selskabet og sætte det på vores eksklusionsliste.

Se listen over ekskluderede selskaber her

Bruger vores stemme på generalforsamlinger

Når vi investerer din pensionsopsparing, har vi mulighed for at stemme på selskabers generalforsamlinger. Den stemmeret bruger vi til at få selskaber til at tage hensyn til bæredygtighedsforhold og minimere deres negative påvirkning på samfundet. På vores digitale stemmeplatform kan du løbende se, hvordan vi har stemt om forslag på generalforsamlinger. Se platformen her.

Stemmeretningslinjer

Vi har retningslinjer for, hvordan vi stemmer om forslag på generalforsamlinger. Det overordnede princip for vores stemmeafgivning er at forbedre og beskytte din pension. Retningslinjerne adresserer eksempelvis, hvordan vi stemmer omkring finansielle forhold, kapitalstruktur og aktionærrettigheder. Hertil er der også en række principper for, hvordan vi stemmer omkring bæredygtighedsforhold. Det omhandler blandt andet CO2-udledning, energieffektivitet, kønsdiversitet, brug af vedvarende energi, biodiversitet, vand- og sanitetsforhold, arbejdstager- og menneskerettigheder, børnearbejde og anti-korruption.

Se stemmeretningslinjer

Samarbejder for at gøre en forskel

Vi er medlem af en række investororganisationer og initiativer. Formålet er at bidrage til udviklingen af ansvarlige investeringer og fremme transparens og bæredygtighedsstandarder hos selskaber og på de finansielle markeder.

Vi kan i endnu højere grad påvirke selskaber og bidrage til positive forandringer ved at samarbejde med andre investorer. På den måde er din pensionsopsparing med til at lægge yderligere pres på selskaber til eksempelvis at nedbringe klimabelastningen eller overholde menneskerettighederne.

Vi samarbejder med:

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?