Gå til hovedindhold

Aktivt ejerskab er vejen til positive forandringer

Din pensionsopsparing i Danica Pension er med til at gøre en forskel. Når vi investerer din pensionsopsparing i selskaber, har vi fokus på at påvirke selskaberne til at blive mere bæredygtige. Det bidrager både til en positiv samfundsudvikling og til at beskytte din pension få den til at vokse.


Vi udøver aktivt ejerskab på tre måderVi går i dialog med ledelsen hos selskaber


Vi stemmer på selskabernes generalforsamlinger


Vi samarbejder med andre investorer og organisationer

Din pension arbejder for en bedre verden

Vi investerer på vegne af mange hundrede tusinde kunder, hvilket giver os en stærk position til at påvirke selskaber til at handle mere ansvarligt. Vi bliver hørt, da vi repræsenterer en væsentlig del af selskabernes aktier eller obligationer. Det gør det eksempelvis muligt for os at påvirke selskaber til at bevæge sig i en mere bæredygtig retning.

Gennem dialog kan vi:

 • Diskutere og minimere selskabers risici inden for bæredygtighedsforhold, hvilket er med til at beskytte din pensionsopsparing
 • Påvirke selskaber til at håndtere bæredygtighedsudfordringer og løse kritisable forhold
 • Få større indblik i selskaber og bruge den viden til at udvælge de bedst mulige investeringer
 • Understøtte selskaber i at udvikle sig ansvarligt og bidrage til at skabe et bæredygtigt samfund
“Ansvarlighed er kernen i vores investeringer, og vi lægger vægt på at bruge vores muskler til at bidrage til en bedre verden og beskytte kundernes pensionsopsparinger. Vi bruger vores indflydelse til at samarbejde med selskaber og lægge pres på dem, så de bliver mere bæredygtige. For os går bæredygtighed og afkast nemlig hånd i hånd.”Ole Krogh, Administrerende direktør, Danica Pension

Vi tager ansvar

Ved at forblive investeret i selskaber kan vi mest effektivt være med til at skabe positive forandringer. Det mener vi er den ansvarlige tilgang, og derfor frasælger vi ikke nødvendigvis selskaber og vender ryggen til, hvis der opstår udfordringer. I stedet går vi i konstruktiv dialog for at lægge pres på selskaber og bidrage til, at de løser udfordringerne. Det, mener vi, er vejen til at skabe virkelige forandringer og bidrage til at skabe et bedre og mere bæredygtigt samfund.

Eksklusion er sidste udvej

Det kan tage tid, før selskaber forbedrer sig – og vi understøtter dem på den lange bane gennem aktiv dialog. Vurderer vi, at selskaber ikke forbedrer sig tilstrækkeligt over tid, og ser vi ikke andre muligheder for at lægge pres på ledelsen, kan vi vælge at ekskludere selskabet og sætte det på vores eksklusionsliste.

Se listen over ekskluderede selskaber her

Bruger vores stemme på generalforsamlinger

Når vi investerer din pensionsopsparing, har vi mulighed for at stemme på selskabers generalforsamlinger. Den stemmeret bruger vi til at få selskaber til at tage hensyn til bæredygtighedsforhold og minimere deres negative påvirkning på samfundet. På vores digitale stemmeplatform kan du løbende se, hvordan vi har stemt om forslag på generalforsamlinger. Se platformen her.

Stemmeretningslinjer

Vi har retningslinjer for, hvordan vi stemmer om forslag på generalforsamlinger. Det overordnede princip for vores stemmeafgivning er at forbedre og beskytte din pension. Retningslinjerne adresserer eksempelvis, hvordan vi stemmer omkring finansielle forhold, kapitalstruktur og aktionærrettigheder. Hertil er der også en række principper for, hvordan vi stemmer omkring bæredygtighedsforhold. Det omhandler blandt andet CO2-udledning, energieffektivitet, kønsdiversitet, brug af vedvarende energi, biodiversitet, vand- og sanitetsforhold, arbejdstager- og menneskerettigheder, børnearbejde og anti-korruption.

Se stemmeretningslinjer

Samarbejder for at gøre en forskel

Vi er medlem af en række investororganisationer og initiativer. Formålet er at bidrage til udviklingen af ansvarlige investeringer og fremme transparens og bæredygtighedsstandarder hos selskaber og på de finansielle markeder.

Vi kan i endnu højere grad påvirke selskaber og bidrage til positive forandringer ved at samarbejde med andre investorer. På den måde er din pensionsopsparing med til at lægge yderligere pres på selskaber til eksempelvis at nedbringe klimabelastningen eller overholde menneskerettighederne.

Vi samarbejder med:

 • FN’s principper for ansvarlig investering

  FN’s principper for ansvarlig investering Vores politik for ansvarlige investeringer følger FN’s Principper for ansvarlige investeringer (UN PRI), der arbejder for at forstå, hvordan miljø, sociale forhold og selskabsledelse påvirker investeringer og for at understøtte medlemmerne i at arbejde med bæredygtighed i investeringer og det aktive ejerskab. Vi har underskrevet UN PRI’s seks principper for ansvarlige investeringer, og vi rapporterer årligt til UN PRI om vores processer og fremskridt med at implementere de seks principper i vores investeringer.

  Vi har indtil 2020 rapporteret til UN-PRI gennem Danske Bank, og du kan se deres rapporter her. Fremover kommer vi selv til at rapportere til UN-PRI

  Læs om de seks principperne her

 • Net-Zero Asset Owner Alliance

  Vi er medlem af Net-Zero Asset Owner Alliance som led i vores ambition om at have CO2-neutrale investeringer senest i 2050. Alliancen blev lanceret i 2019 og er blandt andet støttet af FN’s Environment Programme, FN’s principper for ansvarlige investeringer og WWF.

  Læs mere om alliancen her

 • Climate Action 100+

  Climate Action 100+ er en af de største investorsammen¬slutninger med fokus på selskabsdialog inden for klimadagsordenen. Sammen med mere end 500 globale investorer går vi i dialog med de selskaber, der har de højeste CO2-udledninger på verdensplan. Formålet er at få dem til at nedbringe deres klimapåvirkning i overensstemmelse med kli¬mamålene i Parisaftalen og at forbedre deres rapportering om CO2-udledning. Sammenslutningen går i dialog med selskaber inden for olie- og gasindustrien, forsynings- og minesektoren, transportbranchen, industriselskaber og forbrugssektoren.

  Læs om organisationen her

 • Task Force on Climate-related Financial Disclosures

  Vi er medlem af initiativet Task Force on Climate-related Finan¬cial Disclosures (TCFD), som udvikler metoder til, at selskaber kan rapportere på deres finansielle risici ved klimaforhold til investorer, långivere og andre interessenter. Vi mener, at TCFD’s anbefalinger hjælper selskaber med at forstå informati¬onsbehovet hos finansielle selskaber, så disse kan reagere på potentielle klimarelaterede, finansielle risici. Samtidig tilskynder initiativet, at selskaber rapporterer på klimaforhold, der imøde¬kommer investorernes behov. Vi opfordrer selskaber til at rapportere på klimarelaterede risici i overensstemmelse med TCFD-anbefa¬lingerne. Vi mener, det vil hjælpe dem til at tage de rette grønne skridt og skabe en fremtidssikret forretning.

  Læs mere om TCFD her

 • CDP (tidligere Carbon Disclosure Project)

  Organisationen opfordrer selskaber og byer til at offentlig¬gøre deres klimapåvirkning, og organisationen har til formål at reducere selskabernes udledning af drivhusgas og afbøde klimaforandringernes konsekvenser. Organisationen indsamler og deler informationer om drivhusgasudledning og klimastrategier, der gør det muligt for investorer at reducere klimarelaterede risici i investeringer.

  Læs mere om organisationen her

 • Partnership for Carbon Accounting Financials

  Gennem Danske Bank er vi medlem af Partnership for Carbon Accounting Financials, som er et globalt partnerskab for finansielle institutioner. Formålet med samarbejdet er at udvikle og implementere en standard for at analysere og rapportere på drivhusgasudledningen fra investeringer og udlån.

  Læs mere om partnerskabet her

 • The Institutional Investors Group on Climate Change

  Den europæiske investoralliance (forkortes IIGCC) fokuserer på at reducere klimaforandringerne. Alliancen har mere end 250 medlemmer, og formålet er at mobilisere kapital til den grønne omstilling og bidrage til at skabe et robust samfund, der kan håndtere klimaforandringer. Det sker ved at samarbejde med selskaber, politikere, investorer og andre interessenter. IIGCC bidrager til at skabe regulering, investeringspraksis og selskabsstra¬tegier, der kan adressere de langsigtede risici og muligheder forbundet med klimaforandringerne.

  Læs mere om IIGCC her

 • Sustainability Accounting Standards Board

  Vi samarbejder med Sustainability Accounting Standards Board (SASB) for at anvende deres viden og kompetencer omkring analyse af forretningskritiske ESG-aspekter. SASB’s ambition er at hjælpe selskaber med at identificere, håndtere og rapportere på de ESG-aspekter, der er vigtigst for investorer. Vi opfordrer selskaber til at anvende SASB’s rapporteringsmetode, da det blandt andet vil gøre det muligt for investorer at sammenligne selskabernes ESG-performance med hinanden. Det øger transparensen omkring væsentlige ESG-forhold, hvilket styrker investorers mulighed for at håndtere bæredygtighedsrisici og inkludere ESG-kriterier i investeringsbeslutninger.

  Læs mere om SASB her

 • Dansif

  Vi er medlem af Dansif, der arbejder for at fremme viden, debat og erfaringsudveksling inden for ansvarlige investeringer og bidrager med relevant data inden for området. Gennem Danske Bank-koncernen er Danica Pension medlem af Dansif, der har søsterorganisationer over hele verden

  Læs om Dansif her

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?