Bæredygtighedshensyn er en naturlig del af din pension

Ansvarlige investeringer handler om at skabe en attraktiv og tryg pensionsopsparing. Det betyder, at vi analyserer selskaber og landes bæredygtighedsaspekter som en del af analysen af økonomiske forhold. Det giver os større indsigt i de selskaber og lande, vi investerer i på dine vegne, og vi kan bedre vurdere om en investering er attraktiv.


Vejen til bedre investeringer

Miljømæssige og sociale forhold samt god ledelsespraksis forkortes ESG, hvilket generelt kaldes for bæredygtighedsforhold. Hvordan lande og selskaber arbejder med bæredygtighedsforhold kan have stor betydning for, om de er gode investeringer. Derfor inddrager vi bæredygtighedsforhold, når vi udvælger investeringer til dig. Det er med til at skabe de bedst mulige afkast og give dig en tryg pensionsopsparing.

Skræddersyet arbejde med bæredygtighed

Vi analyserer og inddrager ESG-forhold på forskellige måder, når vi udvælger investeringer. Eksempelvis er der forskel på, hvordan ESG spiller en rolle for aktier i USA i forhold til investering i nordiske virksomhedsobligationer, og hvordan selskaber arbejder med bæredygtighed inden for og på tværs af brancher. Derfor skræddersyer vi ESG-analysen til den specifikke investering for at skabe mest mulig værdi for din pensionsopsparing.

Arbejder systematisk med bæredygtighedsrisici

Vi har fokus på at analysere såkaldte bæredygtighedsrisici for at passe på din pension. Hvis selskaber ikke har styr på deres bæredygtighedsforhold, kan det nemlig have negative konsekvenser for indtjeningen og dit potentielle afkast. Det hjælper os med at udvælge robuste investeringer, der kan skabe attraktive afkast til dig. Derfor analyserer vi, om selskaber eksempelvis:

  • tager hensyn til klimaforhold
  • lever op til menneskerettighederne
  • har gode medarbejderforhold
  • ikke skader biodiversiteten
  • ikke bidrager til vandforurening
  • modarbejder korruption.

Analyseværktøjer

Vi anvender en række værktøjer for at identificere og analysere forretningskritiske bæredygtighedsforhold og udvælge investeringer, der kan levere attraktive afkast til din pensionsopsparing.Stærk ESG-dataplatform

Vi har en dataplatform bestående af mere end 8.000 forskellige informationer omkring selskabers og landes bæredygtighedsforhold. Den giver os en dybere indsigt i og flere perspektiver på deres arbejde med bæredygtighed, som vi anvender i investeringsanalyser og i udvælgelsen af investeringer.

Læs mere ESG-dataplatformen


Innovativt analyseværktøj

Vi anvender et særligt ESG-analyseværktøj kaldet mDASH til at vurdere de bæredygtighedsforhold, der kan påvirke selskabers og landes værdiudvikling og afkastmuligheder. Værktøjet hjælper os med at inddrage bæredygtighed i investeringsbeslutningerne, så vi kan udvælge de bedst mulige investeringer.

Læs mere om værktøjet her


Screening

Vi screener investeringer for at identificere selskabers og landes potentielle risici inden for bæredygtighed og for at identificere attraktive investeringsmuligheder. Screening anvendes også for at identificere selskaber, der potentielt bryder med internationale normer som menneskerettigheder.

Læs mere om screening her


 Team af ESG-specialister

Vores team af ESG-specialister og -analytikere supporterer vores investeringsafdeling i at analysere og inddrage bæredygtighedsforhold sammen med finansielle aspekter i udvælgelsen af investeringer.ESG-uddannelse

Vores investeringsspecialister uddannes løbende for at styrke deres kompetencer inden for ESG. Det skal sikre, at vi konstant kan forbedre og udvikle arbejdet med at inkludere bæredygtighed i udvælgelsen af dine investeringer.

Danica Balance – et ESG-pensionsprodukt

Investerer du med Danica Balance, gør vi mere end at tage hensyn til bæredygtighedsrisici, og vi kalder derfor Danica Balance for et ESG-pensionsprodukt. Det betyder, at Danica Balance også fremmer miljømæssige og sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis med et særligt fokus på at understøtte den grønne omstilling og Parisaftalens klimamålsætninger. Det sker eksempelvis ved at investere i selskaber med lav klimabelastning eller i selskaber og projekter, der producerer klimateknologi eller grøn energi. Danica Balance fremmer også andre ESG-forhold ved eksempelvis at investere i selskaber, der har fokus på medarbejderforhold, diversitet eller anti-korruption. Hertil arbejdes der også aktivt for at påvirke selskaber til at blive mere bæredygtige og på at fravælge at investere i selskaber, som blandt andet ikke respekterer menneskerettigheder eller har stor, skadelig klimapåvirkning.

Danica Balance opfylder artikel 8 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Skru op for dit ESG-fokus

Investerer du med Danica Balance Bæredygtigt Valg, skruer vi op for at fremme miljømæssige og sociale forhold samt sikre god ledelsespraksis. Du kan vælge, hvor stor en del af din opsparing, der skal investeres i selskaber og projekter, der gør en målrettet positiv, forskel for at løse verdens udfordringer inden for eksempelvis klima, miljø, fødevarer og sundhed og understøtter FN’s verdensmål. Det kan være projekter og selskaber, der producerer vedvarende energi, leverer klima- og sundhedsteknologi, sikrer rent drikkevand eller nedbringer overforbruget af ressourcer. Samtidig fravælger vi også flere brancher end i Danica Balance og investerer blandt andet ikke i selskaber med aktiviteter inden for eksempelvis alkohol, fossile brændstoffer og militært udstyr.

Danica Balance Bæredygtigt Valg opfylder artikel 8 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Læs mere

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?