Hvordan bidrager Danica Balance Bæredygtigt Valg til mindre CO2-udledning?

5 ton CO2 om året

Med en pensionsopsparing på kr. 500.000 placeret i Danica Balance Bæredygtigt Valg kan du reducere dit CO2-aftryk med 5 ton om året,* det svarer til:

38.000 km kørt i personbil

9 hustandes årlige energiforbrug

  

7 flyrejser til Malaga og tilbage

*Sammenlignet med investeringer investeret i et globalt markedsindeks (MSCI All Countries World). Længere nede på siden kan du læse om, hvordan vi har beregnet det.

Hvordan måler vi CO2-aftrykket?

CO2-aftrykket fra en investering er et mål for drivhusgasudledningen, der er forbundet med en portefølje. Vi måler den i ton CO2-udledning pr. investeret million kroner pr. år. Eller sagt på en anden måde: Hvor meget CO2 bliver der årligt udledt for hver million, der er investeret.

Beregning af CO2-aftryk og -intensitet er baseret på anbefalingerne fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Beregningen inkluderer også udledning af andre typer af drivhusgasser, som omregnes til CO2-ækvivalenter. På den måde kan man omregne forskellige typer af drivhusgasser til den tilsvarende mængde CO2 baseret på, hvor meget gassen kan påvirke den globale opvarmning (GWP).

Hvilken CO2-udledning er inkluderet i beregningerne?

CO2-aftrykket beregnes ved at måle scope 1 og og scope 2- drivhusgasudledningen fra selskaberne i aktieporteføljen. Hvert scope er defineret af, hvorfra i selskabets værdikæde CO2-udledningen foregår. CO2-data for aktieinvesteringerne i Danica Balance Bæredygtigt Valg er baseret på data fra Trucost, der bruger selskabers data for drivhusgasudledning (GHG) i overensstemmelse med GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard) samt data, der er estimeret af Trucost.

CO2-udledning: Danica Balance Bæredygtigt Valg vs. globale indeks målt som ton CO2/million kr.


Scope 1 og 2
Danica Balance Bæredygtigt Valgs aktieinvesteringer 8,2
Globale markedsindeks for aktier 19,8
Forskel 59,0 %

Scope 1: Dette er den CO2-udledning, som selskaber udleder via egne faciliteter som bygninger, produktionsanlæg eller firmakøretøjer

Scope 2: Dette inkluderer den indirekte CO2-udledning fra den energi, som selskaber anvender til drift og produktion.
Det er eksempelvis el og fjernvarme.

Sådan har vi beregnet det

Dit forbedrede CO2-aftryk er opgjort som forskellen mellem dine investeringers CO2-indhold i Danica Balance Bæredygtigt Valg og CO2-udledningen, hvis de var investeret i det brede globale markedsindeks MSCI All Countries World. For en opsparing på 500.000 kr. svarer dette til 5 ton CO2.

Vi har angivet tre eksempler på, hvor meget din CO2-udledning er forbedret for at illustrere forskellen mellem, Danica Balance Bæredygtigt Valgs aktie investeringer og det brede globale markedsindeks for aktier.

Der er altid usikkerhed knyttet til denne type beregninger, og der findes ikke en generelt vedtaget konvention for opgørelsen af sådanne forhold. Vi har derfor lagt vægt på, at de bagvedliggende oplysninger er offentlig tilgængelige og så vidt mulig forskningsbaserede.

 

Forbedring af CO2-udledning gennem Balance Bæredygtigt Valg

Med en pensionsopsparing på kr. 500.000 kan du årligt forbedre dit CO2-aftryk svarende til:

  • 38.000 km kørt i personbil
  • 9 (9,4) hustandes årlige energiforbrug
  • 7 tur/retur flyrejser til Malaga, ifølge

Sammenlignet med investeringer investeret i det brede globale markedsindeks.

Hvordan har vi beregnet: bil

Som mange andre transportmidler udleder biler CO2. Ifølge European Environment Agency har en gennemsnitsbil fra 2019 en CO2-udledning på 148,1 (gCO2/km). Her tager de højde for en række forhold så som biltype, brændstofs type, størrelsen på motoren og distance.

Dvs. en besparelse på CO2-aftrykket på 5,6 tons svarer til ca. 38.000 km kørt i en gennemsnits personbil i Europa.


Hvordan har vi beregnet: husstand

Forbrug af strøm resulterer også i udledning af CO2. Vi har baseret vores beregninger på en typisk dansk familie, på to voksne og to børn, som bor i et 150 m2 stort hus, som i gennemsnit bruger 4.400 kWH strøm om året, ifølge Dansk Energi. I forhold til CO2-besparelsen, svarer det til ca. 1 årsforbrug af strøm for 9 hustande, til en familie på fire.


Hvordan har vi beregnet: fly

Vi har anvendt en konklusion fra Chalmers Tekniske Universitet i Göteborg, til at beregne CO2-udledningen ved at flyve. De konkluderer, at en person, som flyver en kilometer på økonomi klasse i 2020, vil i gennemsnit udlede 160 gram CO2 ækvivalenter. Deres beregninger tager bl.a. højde for flytyper, tilbagelagt distance, antal mellemlandinger, antal passagersæder og hvor mange der er besat. De tager bl.a. også højde for flere former for drivhusgasser og non-CO2 effekter ved flyvning og disse er omregnet til CO2-ækvivalenter, således at der opnås en samlet klimapåvirkning. Du kan læse meget mere om deres beregninger her: https://flightemissionmap.org/.

Beregningen tager udgangspunkt i en tur fra København til Malaga, som hvert år er i toppen af danskernes favoritdestinationer. Det er desuden på økonomiklasse og uden mellemlandinger. Der er ca. 4932 km til Malaga fra København tur/retur. Dvs. en tur/retur rejse til Malaga ifølge den anvendte metode udleder ca. 790 kg. CO2 pr. person. Dvs. ved en besparelse af et CO2 aftryk på 5,6 tons svarer det til 7 flyveture tur/retur til Malaga.