Din pension arbejder for grøn omstilling


Fremtiden er grøn, og vores mål er at bidrage til at skabe et CO2-neutralt samfund i tråd med Parisaftalens klimamålsætning. Vi mener, at virksomheder, der bidrager til den grønne omstilling, er fremtidens investeringer, og de kan give kunderne attraktive afkast og et trygt pensionsliv.*

100 milliarder kroner i grøn omstilling

Vi er i gang med at investere minimum 100 milliarder kroner i den grønne omstilling frem mod 2030.

Klimaneutrale investeringer

Senest i 2050 vil vores investeringer være CO2-neutrale.

Fravælger klimaskabende virksomheder

Vi investerer ikke i en lang række virksomheder med væsentlig negativ klimapåvirkning som kul og tjæresand.

Klimahensyn

Vi tager hensyn til klimaet og påvirker virksomheder til at reducere klimabelastningen.

Bæredygtige ejendomme

Vi er i gang med at reducere CO2-udledningen fra vores ejendomsinvesteringer med minimum 69 procent inden 2030.

Lav klimabelastning

Vores investeringer har i 2021 et CO2-aftryk, der er 46 procent lavere end det globale finansmarked.

Vi investerer sammen i fremtidens klimavenlige samfund

Vi er i gang med at investere 100 milliarder kroner i den grønne omstilling frem mod 2030. Det skal bidrage til et mere klimavenligt samfund og give vores kunder attraktive afkast med et grønt aftryk.


Læs mere

 

 

Senest i 2050 er dine investeringer CO2-neutraleSenest i 2050 vil vores investeringer være CO2-neutrale, og vi handler på den korte bane for at indfri målet.

Frem mod 2025 skal vores investeringer i fem af de mest klimaskadende sektorer falde med op til 35 procent. Ved at påvirke virksomheder til at reducere klimabelastningen kan vi passe på kundernes pensionsinvesteringer og gøre den største forskel for klimaet.


Læs mere

Virksomheder med skadelig klimaadfærd, du ikke investerer i

Vi investerer ikke i en række virksomheder med en skadelig klimapåvirkning. Det er virksomheder, hvor størstedelen af omsætningen kommer fra kul og tjæresand, eller som er involveret i aktiviteter og produkter, der bidrager væsentligt til klimaforandringerne. Det er eksempelvis rydning af regnskove eller manglende vilje til at gå fra sort til grøn energiproduktion.

Virksomheder fravælges, når vi mener, at vi ikke kan påvirke dem til at ændre adfærd og gå i en grøn retning.

 

Vi har aktuelt fravalgt 463 klimaskadende virksomheder


Læs mere om de fravalgte virksomheder her

Læs om vores og Danske Banks holdning til fossil energi her

 

Vi søger at gøre en forskel for klimaet

 

Vi investerer kundernes pensioner i en lang række virksomheder over hele verden, og det os giver mulighed for at påvirke dem på kundernes vegne til at reducere klimabelastningen og efterleve Parisaftalens klimamål. Gennem dialog med ledelsen eller ved at stemme på virksomhedernes generalforsamlinger præger vi dem til gå fra sort til grøn energi eller udvikle klimavenlige løsninger og produkter. På den måde er vores kunder med til at bane vejen for en mere bæredygtig fremtid.

 

I 2021 havde vi:

 

næsten 200 dialoger med virksomheder om miljø- og klimaforhold.

stemt for knap 50 klimaforslag på virksomhedernes generalforsamlinger.

Klimarapporter

 • CO2-rapport

  Rapporten viser CO2-aftrykket fra vores investeringer i aktier og virksomhedsobligationer. Den seneste rapport fra 2021 viser, at det vægtede gennemsnitlige CO2-aftryk er 46 procent lavere end det globale finansmarked målt på CO2-udledninger fra scope 1, 2 og 3.

  Læs rapporten

 • Rapport om klimarelaterede risici (TCFD)

  Vores rapport om klimarelaterede risici følger anbefalingerne fra Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), som vi støtter via Danske Bank. Den viser, hvordan vi håndterer klimaforandringerne for at passe på kundernes pensionsinvesteringer og bidrager til grøn omstilling. Den viser også, hvor langt vi er med ambitionen om at investere i tråd med Parisaftalens mål om at begrænse global opvarmning til 1,5 grader.

  2021-rapporten viser:

  • Det vægtede gennemsnitlige CO2-aftryk fra vores samlede investeringer er 46 procent lavere end et globalt markedsgennemsnit målt på CO2-udledninger fra scope 1, 2 og 3.
  • De samlede investeringer er i 2021 forbundet med en temperaturstigning på højst 1,5 grader frem mod 2031, mens de herefter er forbundet med en temperaturstigning på 2,5 grader frem mod 2050.
  • For at bringe investeringerne på linje med Parisaftalens klimamålsætning har vi blandt andet sat CO2-reduktionsmål for investeringer i fem sektorer frem mod 2025 samt fortsat at øge investeringerne i den grønne omstilling til minimum 100 milliarder kroner i 2030.
  • Investeringerne i produktet Danica Balance Bæredygtigt Valg er i 2021 forbundet med en temperaturstigning på 1,5 grader i 2050 og efterlever dermed Parisaftalen. Produktet har særlig fokus på at investere i virksomheder, der arbejder med produkter og teknologier, der på forskellig vis kan fremme eksempelvis klima, miljø og sundhed.

  Læs rapporten

 • EU's taksonomiforordning 

  Vores rapportering på EU’s taksonomiforordning viser, hvor stor en andel af vores samlede investeringer er placeret i aktiviteter, der er omfattet og ikke omfattet af EU’s taksonomi. Taksonomien er et klassifikationssystem, der definerer, hvornår en økonomisk aktivitet er miljømæssigt bæredygtig.

  Læs mere

 • Climate Action 100+

  Via Danske Bank er vi medlem af klimainitiativet Climate Action 100+, hvor vi sammen med globale investorer påvirker de virksomheder med den største CO2-udledning i verden til at reducere deres klimabelastning. Målet er, at få virksomhederne til at omstille sig, så de efterlever målsætningerne i Parisaftalen.

  Se listen over vores investeringer i de virksomheder, som Climate Action 100+ er i dialog.

  Læs mere

 * Informationerne på denne side omfatter pensionsprodukterne Danica Balance, Danica Tidspension og Danica Traditionel.

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?