Investerer i en grøn fremtid

I Danica Pension tager vi samfundsansvar og har fokus på at skabe et grønnere samfund. Vores ambition er at investere 100 milliarder kroner i den grønne omstilling frem mod 2030. Ambitionen er både med til at skabe attraktive afkast til vores kunder og bidrage til de internationale klimaambitioner som eksempel Parisaftalen og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

100 milliarder kroner i grøn omstilling


 

I 2021 fremrykkede vi vores ambition for investeringer i grøn omstilling med to år, så vi allerede i 2023 vil have investeret mindst 50 milliarder kroner. Det gjorde vi, for det er vigtig med handling på kort sigt for at bremse klimaforandringerne. Vi vil revurdere vores 2025 og 2030 mål for investeringer i grøn omstilling, når der er større klarhed om EU’s taksonomi, som definerer, hvad der kan kategoriseres som grønne aktiviteter.

I dag har Danica Pension investeret 32,9 milliarder kroner i grøn omstilling.

Grøn infrastruktur 3,3 milliarder kroner

Det omfatter infrastrukturprojekter inden for vedvarende energi som vind, sol, biomasse og vandkraft. Investeringerne er blandt andet foretaget gennem fonde fra Copenhagen Infrastructure Partners og Global Infrastructure Partners. Eksempelvis har Danica Pension investeret i den amerikanske havvindmøllepark, Vineyard Wind I, der vil dække det årlige energiforbrug hos 400.000 husstande med grøn strøm. Derudover har Danica Pension også investeret i den skotske havvindmøllepark, Beatrice, der er den fjerde største havvindmøllepark i verden. Parken dækker det årlige energiforbrug for op mod 450.000 husstande.

Grønne obligationer 17,3 milliarder kroner

Grønne obligationer finansierer løsninger og produkter inden for for eksempel vedvarende energi, bekæmpelse af miljøforurening, rent vand, affalds- og spildevandshåndtering og energieffektivitet. Vi har eksempelvis investeret i grønne obligationer, der er udstedt af de hollandske, belgiske og irske stater.

Aktie- og obligationsinvesteringer i grøn omstilling 6 milliarder kroner

Det inkluderer investeringer i selskaber, der leverer produkter, teknologier eller løsninger, der blandt andet har fokus på energieffektivitet og vedvarende energi. Det er eksempelvis aktie- og erhvervsobligationsinvesteringer i Vestas, Ørsted og Rockwool.

Bæredygtige ejendomme 6,3 milliarder kroner

Vi arbejder for, at vores ejendomme har et sundt indeklima og positive, sociale kvaliteter samt en lav klima- og miljøpåvirkning. Som led i det arbejde har vi bæredygtighedscertificerede ejendomme, der lever op til høje krav inden for eksempelvis lav klima- og miljøpåvirkning. Det bidrager både til grøn omstilling og giver attraktive ejendomme med stabile og fremtidssikrede afkast. Vi anvender blandt andet bæredygtighedscertificering fra DGNB.

Q&A

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?