Gå til hovedindhold

Investerer i en grøn fremtid

I Danica Pension tager vi samfundsansvar og har fokus på at skabe et grønnere samfund. Vores ambition er at investere 100 milliarder kroner i den grønne omstilling frem mod 2030. Ambitionen er både med til at skabe attraktive afkast til vores kunder og bidrage til de internationale klimaambitioner som eksempel Parisaftalen og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

100 milliarder kroner i grøn omstilling

 

I dag har Danica Pension investeret 27,2 milliarder kroner i grøn omstilling

Grøn infrastruktur 2,6 milliarder kroner

Det omfatter infrastrukturprojekter inden for vedvarende energi som vind, sol, biomasse og vandkraft. Investeringerne er blandt andet foretaget gennem fonde fra Copenhagen Infrastructure Partners og Global Infrastructure Partners. Eksempelvis har Danica Pension investeret i den amerikanske havvindmøllepark, Vineyard Wind I, der vil dække det årlige energiforbrug hos 400.000 husstande med grøn strøm. Derudover har Danica Pension også investeret i den skotske havvindmøllepark, Beatrice, der er den fjerde største havvindmøllepark i verden. Parken dækker det årlige energiforbrug for op mod 450.000 husstande.

Grønne obligationer 13,7 milliarder kroner

Grønne obligationer finansierer løsninger og produkter inden for for eksempel. vedvarende energi, bekæmpelse af miljøforurening, rent vand, affalds- og spildevandshåndtering og energieffektivitet. Vi har eksempelvis investeret i grønne obligationer, der er udstedt af de hollandske, belgiske og irske stater.

Aktie- og obligationsinvesteringer i grøn omstilling 5,5 milliarder kroner

Det inkluderer investeringer i selskaber, der leverer produkter, teknologier eller løsninger, der blandt andet har fokus på energieffektivitet og vedvarende energi. Det er eksempelvis aktie- og erhvervsobligationsinvesteringer i Vestas, Ørsted og Rockwool.

Bæredygtige ejendomme 5,4 milliarder kroner

Vi arbejder for, at vores ejendomme har et sundt indeklima og positive, sociale kvaliteter samt en lav klima- og miljøpåvirkning. Som led i det arbejde har vi bæredygtighedscertificerede ejendomme, der lever op til høje krav inden for eksempelvis lav klima- og miljøpåvirkning. Det bidrager både til grøn omstilling og giver attraktive ejendomme med stabile og fremtidssikrede afkast.

Vi anvender blandt andet bæredygtighedscertificering fra DGNB.

Q&A

 • Hvad er investeringer i grøn omstilling?

  Der er ikke én anerkendt definition, men når vi investerer i grøn omstilling, omfatter det en række forskellige investeringstyper som for eksempel:

  • Investeringer inden for bæredygtig energi, eksempelvis vindenergi-, solenergi, biomasse og vandkraft.
  • Grønne obligationer, der finansierer løsninger og produkter inden for eksempelvis vedvarende energi, bekæmpelse af miljøforurening, rent vand, affalds- og spildevandshåndtering eller energieffektivitet.
  • Ejendomme med bæredygtighedscertificering, der lever op til skrappe krav til lav klima- og miljøpåvirkning.
  • Selskaber, der leverer produkter, teknologier eller løsninger, der reducerer klimapåvirkning
 • Hvor meget vil Danica Pension investere i grøn omstilling?

  Vi har en ambition om at investere 100 milliarder kroner i den grønne omstilling frem mod 2030. Investeringsambitionen er afhængig af, at der vil være attraktive investeringsmuligheder, der både understøtter den grønne omstilling og kan give attraktive afkast til kunderne. Målet er for eksempel også afhængig af, at den pensionsformue, som vi forvalter for kunderne, udvikler sig som forventet inden for vores nuværende forretningsomfang.

  Ambitionen vil betyde, at 15 procent af kundernes forventede pensionsopsparinger vil være investeret i den grønne omstilling i 2030.

 • Hvordan vil Danica Pension nå det grønne investeringsmålet?
  Vi søger aktivt at investere i den grønne omstilling, og vi har eksempelvis øget vores investeringer i grønne obligationer betydeligt i 2020. Vi forventer, at der vil komme flere attraktive investeringsmuligheder inden for den grønne omstilling i takt med, at forbrugerne i stigende grad vil efterspørge klimavenlige løsninger og produkter, og at der forventeligt vil komme strammere klimaregulering. Vi vil for eksempel øge investeringer i selskaber, der leverer produkter og løsninger til den grønne omstilling samt selskaber, der er i gang med at omstille deres forretning til at være baseret på mere klimavenlige energiformer. Hertil kan vi også øge investeringerne i vedvarende energiprojekter inden for eksempelvis sol- og vindenergi. For at sprede risici vil vores investeringer i den grønne omstilling være inden for forskellige aktivklasser som for eksempel aktier, obligationer, infrastrukturfonde, direkte investeringer, ejendomme med mere.
 • Hvordan beregnes aktie- og obligationsinvesteringerne i grøn omstilling?

  Vi beregner og estimerer, hvor stor en andel af selskabernes omsætning, der stammer fra produkter, services eller projekter inden for eksempelvis vedvarende og renere energiteknologier, energieffektivisering, teknologier til rent vand, reducering af luftforurening, bæredygtig transport eller klimavenlige ejendomme. Disse beregninger er baseret på data og metoden fra MSCI Sustainable Impact Indeks.

  Derefter beregner vi markedsværdien af vores investering i selskabet, og hvor stor en andel af markedsværdien, der relaterer sig til selskabernes omsætning fra ovenstående aktiviteter. På den måde kan vi beregne, hvor stor en andel af vores investeringer via aktier og virksomhedsobligationer, der er investeret i klimavenlige aktiviteter for alle de selskaber, vi investerer i.

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?