Grøn infrastruktur 2,6 milliarder kroner

Det omfatter infrastrukturprojekter inden for vedvarende energi som vind, sol, biomasse og vandkraft. Investeringerne er blandt andet foretaget gennem fonde fra Copenhagen Infrastructure Partners og Global Infrastructure Partners. Eksempelvis har Danica Pension investeret i den amerikanske havvindmøllepark, Vineyard Wind I, der vil dække det årlige energiforbrug hos 400.000 husstande med grøn strøm. Derudover har Danica Pension også investeret i den skotske havvindmøllepark, Beatrice, der er den fjerde største havvindmøllepark i verden. Parken dækker det årlige energiforbrug for op mod 450.000 husstande.

Grønne obligationer 34,3 milliarder kroner

Grønne obligationer finansierer løsninger og produkter inden for for eksempel vedvarende energi, bekæmpelse af miljøforurening, rent vand, affalds- og spildevandshåndtering og energieffektivitet. Vi har eksempelvis investeret i grønne obligationer, der er udstedt af de hollandske, belgiske og irske stater.

Aktie- og obligationsinvesteringer i grøn omstilling 9,5 milliarder kroner

Det inkluderer investeringer i selskaber, der leverer produkter, teknologier eller løsninger, der blandt andet har fokus på energieffektivitet og vedvarende energi. Det er eksempelvis aktie- og erhvervsobligationsinvesteringer i Vestas, Ørsted og Rockwool.

Certificerede ejendomme 9 milliarder kroner

Vi arbejder for, at vores ejendomme har et sundt indeklima og positive, sociale kvaliteter samt en lav klima- og miljøpåvirkning. Som led i det arbejde har vi bæredygtighedscertificerede ejendomme, der lever op til høje krav inden for eksempelvis lav klima- og miljøpåvirkning. Det bidrager både til grøn omstilling og giver attraktive ejendomme med stabile og fremtidssikrede afkast. Vi anvender blandt andet bæredygtighedscertificering fra DGNB.