Vi investerer ikke din pensionsopsparing i alle typer virksomheder og lande. For virksomheder har vi eksklusioner inden for kul, tjæresand, kontroversielle våben, normer samt tobak, Hertil ekskluderer vi lande, der er på sanktionslister og ud fra en række bæredygtighedskriterier.

Eksklusionerne omfatter pensionsprodukterne Danica Balance, Danica Tidspension, Danica Traditionel* og de fonde i Danica Link, som vi selv forvalter. Investeringsfonde i Danica Link og Danica Select, der er forvaltet af andre investeringshuse som eksempelvis Fidelity eller Schroder, kan have andre restriktioner end vores. Danica Balance Ansvarligt Valg har yderligere eksklusioner.

* = Eksklusionerne gælder for direkte investeringer i aktier og obligationer. For at sikre en optimal styring af risiko og investeringsporteføljen anvendes i nogle tilfælde derivater på aktieindeks, som kan medføre en indirekte eksponering til virksomheder på restriktionslisten. I Danica Balance Ansvarligt Valg anvendes der ikke derivater på aktieindeks.