Vores arbejde med ansvarlige investeringer

Vores tilgang til ansvarlige investeringer er defineret af en række politikker, iforretningsgange og retningslinjer og er understøttet af forskellige rapporteringer. Det kan du læse mere om på denne side og finde bæredygtighedsinformationer for vores investeringsprodukter. 

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (Sustainable Finance Disclosure Regulation) er en forordning, der har til formål at øge gennemsigtigheden og sammenligneligheden for, hvordan eksempelvis vi som pensionsselskab integrerer bæredygtighed i vores investeringsprocesser og investeringsløsninger. 

Du kan finde lovbestemte oplysninger om, hvordan vi integrerer bæredygtighedsrisici i vores investeringsbeslutninger og aflønningspolitikker, samt vores rapportering og håndtering af de negative indvirkninger, som investeringerne kan have på bæredygtighedsforhold. 

Disse informationer finder du neden for under fanen ’Politikker, forretningsgange, metodebeskrivelser og retningslinjer’.

Oplysninger for investeringsløsninger
Vi tilbyder en række investeringsløsninger, der fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis. De efterlever oplysningskrav i henhold til artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger. Vi tilbyder også en investeringsløsning, hvor bæredygtighedsaspekter ikke fremmes, og som efterlever oplysningskrav i henhold til artikel 6 i EU-forordningen.

Detaljerede oplysninger og rapporteringer for de enkelte investeringsløsninger finder du under neden for under fanen ’Bæredygtighedsrelaterede oplysninger for investeringsløsninger’.

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.