Vores arbejde med ansvarlige investeringer

I Danica Pension bestræber vi os altid på at give dig viden om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed og ansvarlighed i dine investeringer. Nedenfor kan du læse vores politikker inden for området og blive klogere på vores dokumenter og rapporter om ansvarlige investeringer og bæredygtighed.

 • Politikker
 • Skatteprincipper for investeringer

  Skat og investeringer er et integreret fokusområde for Danica Pensions arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed. Et konkret eksempel er investeringer på EU’s sortliste over skattely. Danica Pension vil ikke fremover foretage nye illikvide investeringer gennem lande, der er på EU’s sortliste over skattely. Dette gælder så længe, det pågældende land er på listen.

  Vores skatteprincipper for investeringer beskriver vores tilgang til skat og forventninger til de virksomheder og fonde, vi investerer i. Principperne kan downloades her.

 • Rapporter

  Aktivt ejerskabsrapporter

  Aktivt ejerskabsrapport 2020

  Aktivt ejerskabsrapport H1 2020

  Aktivt ejerskabsrapport 2019

  Aktivt ejerskabsrapport H1 2019

  Se hvordan vi stemmer på generalforsamlinger

  Rapportering til Komitéen for god Selskabsledelse

  Vi har tilsluttet os Komitéen for god Selskabsledelse, og rapporterer årligt om vores arbejde med aktivt ejerskab.

  Læs seneste rapportering

  FN-støttede Principles of Responsible Investments

  Vi er medlem af den FN-støttede organisation, UN PRI, og har underskrevet deres seks principper for ansvarlige investeringer. Vi rapporterer årligt til UN PRI om vores tilgang og resultater med ansvarlige investeringer.

  Vi har indtil 2020 rapporteret til UN PRI gennem Danske Bank, og du kan se deres rapporter her. Fremover kommer vi selv til at rapportere til UN-PRI

  Investeringernes CO2 - aftryk

  Vi offentliggør investeringernes CO2-udledning som en del af vores ambition om at have CO2-neutrale investeringer senest i 2050.

  Se seneste CO2-rapport her

 • Aktie-, obligations- og restriktionsliste

  Vi investerer i aktier og obligationer over hele verden for at sprede investeringsrisici og skabe robuste og langsigtede afkast.

  Se aktieinvesteringerne

  Se obligationsinvesteringer

  Vi har en række restriktioner inden for kul, tjæresand, kontroversielle våben, tobak og normer. Restriktionerne gælder for pensionsprodukterne Danica Balance, Danica Tidspension, Danica Traditionel og de fonde i Danica Link, som vi selv eller Danske Invest forvalter. Investeringsfonde i Danica Link og Danica Select, der er forvaltet af andre investeringshuse som eksempelvis Fidelity eller Schroder, kan have andre restriktioner end vores.

  Se restriktionslisten

 • Dokumenter for ESG-pensionsprodukter

  Danica Balance herunder Danica Balance Bæredygtigt Valg er et såkaldt ESG-pensionsprodukt, hvilket blandt andet betyder, at det fremmer miljømæssige og sociale forhold samt sikrer god selskabsledelse (de tre forhold forkortes ESG). I dokumentet “Bæredygtighedsrelaterede oplysninger” får du et dybere indblik i, hvordan Danica Balance og Danica Balance Bæredygtigt Valg arbejder for at fremme ESG-forhold gennem investeringsprocesserne. Dokumentet viser blandt andet:

  • Hvordan produkterne udvælger investeringer og anvender aktivt ejerskab
  • Hvilke aktiviteter og/eller produkter der ikke investeres i
  • Hvordan det overvåges, at produktet fremmer ESG-forhold
  • Hvilke ESG-data, der anvendes for at fremme ESG-forhold

  Danica Balance og Danica Balance Bæredygtigt Valg opfylder artikel 8 i EU’s ’Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.