Pas bedre på verden med din pension


Du sorterer måske allerede dit affald. Det kan også være, du lader bilen stå og hopper på cyklen – eller holder kødfrie dage. Det er alt sammen rigtig godt. Men der er faktisk endnu et værktøj, der er effektivt, kan bidrage til at passe bedre på verden, og som du måske har overset: Din pension.

Din pensionsopsparing udgør sammen med vores andre kunders opsparinger mange milliarder, som vi investerer med henblik på, at pengene skal bruges en gang i fremtiden. Men vi har også et stort ansvar for at påvirke den fremtid, de skal bruges i.

Vil du investere din pension med ekstra fokus på bæredygtighed, kan du investere en del eller hele din pensionsopsparing i Danica Balance Ansvarligt Valg, der er designet til dig, der ønsker, at din pension skal arbejde endnu mere målrettet for en bæredygtig fremtid.

Danica Balance Ansvarligt Valg fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis. Investeringsløsningen efterlever oplysningskrav fra EU, som du kan læse mere om længere nede på siden under ’bæredygtighedsrelaterede oplysninger’.

Du bestemmer selv

Hvor stor en del af din pension, du investerer i
Danica Balance Ansvarligt Valg,
er helt op til dig.

0 %, 47 % eller 100 %? Du skruer selv op
eller ned på slideren i netpension. 

 Log ind og vælg

Se, hvordan det gik til, da Anna
gjorde sin fremtid gladere

c5619842-01ba-4e7f-81c4-0538def07107

Få et større fokus på at fremme en bæredygtig udvikling med
Danica Balance Ansvarligt Valg

 

Skal din pensionsopsparing have et ekstra fokus på at fremme forskellige bæredygtighedsaspekter? Så kan du vælge at investere en del af din opsparing eller hele opsparingen med Danica Balance Ansvarligt Valg. På den måde investerer du mere målrettet i virksomheder, der har en ambition om at bidrage til at løse udfordringer inden for eksempelvis klima, miljø, fødevarer, sociale forhold og sundhed. Vel og mærke samtidig med at du bevarer muligheden for at få et attraktivt afkast.

Som minimum er 75 procent af dine investeringer i Danica Balance Ansvarligt Valg nemlig bæredygtige. Det er investeringer - som ifølge vores vurdering - samlet set søger at bidrage til at indfri et eller flere af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Det betyder, at vi både vurderer virksomheders produkter, og hvordan det produceres. I praksis er det forskelligt, hvordan og hvor meget de enkelte investeringer bidrager til FN’s Verdensmål.

Derudover fravælger du med Danica Balance Ansvarligt Valg også flere brancher, eksempelvis fossile brændstoffer og militært udstyr. Vi tilstræber også, at virksomhederne, du investerer i, ikke gør væsentlig skade på samfundet og lever op til internationale standarder for menneske- og arbejdstagerrettigheder samt god ledelsespraksis.

Hvad er FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling?

Kort fortalt er det en plan og ambition for, hvordan verden bliver mere bæredygtig frem mod 2030. Den består af 17 mål, som blandt andet er at:

  • bekæmpe klimaforandringerne og sikre rent vand
  • afskaffe sult og skabe bedre sundhed
  • skabe ligestilling og bedre adgang til uddannelse.

Vær opmærksom på


Ønsker du, at din fulde opsparing skal bestå af minimum 75 procent bæredygtige investeringer, så skal hele din pensionsopsparing investeres i Danica Balance Ansvarligt Valg.

For mere information om investeringerne, læs i afsnittet 'Hvordan hænger det sammen?', der findes nedenfor.

Du investerer eksempelvis i:

Virksomheder og projekter, der producerer vedvarende energi, eller som arbejder med løsninger til at reducere vandspild, skabe mere rent drikkevand eller fremme en bæredygtig fødevareproduktion.

Virksomheder der søger at øge genbruget og genanvendelsen af materialer, passe på biodiversiteten, bidrage til større sundhed eller reducere klimaftrykket fra produktion af varer.

En kombination af virksomheder der samlet set har en lavere CO2-udledning end det generelle marked, og som er i gang med at reducere CO2-udslippet i overensstemmelse med Parisaftalens klimamål.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Danica Balance Ansvarligt Valg er en investeringsmetode, der fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis. Den efterlever oplysningskrav i henhold til artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger.

Du kan finde yderligere informationer og rapporteringer for, hvordan det udmøntes i praksis. Blandt andet kan du læse mere om målsætninger og målepunkter for de forskellige bæredygtighedsaspekter, som Danica Balance Ansvarligt Valg fremmer. Du kan også blive klogere på, hvordan investeringsmetoden håndterer væsentlige indvirkninger på bæredygtighedsforhold i samfundet, som investeringerne kan medføre. Eller du kan få indblik i, hvordan bæredygtighedsrisici inddrages sammen med øvrige risikoaspekter, når der udvælges investeringer.Find dokumenterne

Hvordan hænger det sammen?

Sådan får I en gladere fremtid

Det er både nemt og enkelt at investere din pensionsopsparing i Danica Balance Ansvarligt Valg. Alt, hvad det kræver, er, at du i forvejen har en Danica Balance ordning, vælger den i netpension under fanen 'Sådan er din opsparing investeret' og klikker på 'Tilpas investering og risiko'.

*Bemærk: Hvis du ikke har en Danica Balance ordning og ønsker at investere med Danica Balance Ansvarligt Valg, kan du kontakte en rådgiver.

Danskernes syn på bæredygtighed

Vi kan købe bæredygtige dagligvarer, tage offentlig trafik eller cykle og mindske antallet af flyrejser. Men vidste du, at din pension også kan gøre en forskel?

Knap hver femte dansker peger på deres pensionsopsparing som en måde, der gør en stor forskel i forhold til at investere i den grønne omstilling og bæredygtighed.

 

Kilde: YouGov-undersøgelse for Danica Pension, vinter 2022

9 ud af 10 danskere har allerede selv ændret adfærd for at hjælpe med at nedbringe klimaforandringerne. Det er godt nyt!

Går du også og overvejer at gøre endnu mere?

 


Kilde: YouGov-undersøgelse for Danica Pension, vinter 2022

Det er vigtigt for 3 ud af 5 at kunne vælge, hvor meget af deres pensionsopsparing, der skal investeres med et særligt bæredygtigt fokus.

Med Danica Balance Ansvarligt vælger du selv, hvor meget – eller hvor lidt – du ønsker at investere med et bæredygtigt fokus.


 Kilde: YouGov-undersøgelse for Danica Pension, vinter 2022

 

Det er vigtigt at handle ansvarligt.

Faktisk viser det sig, at 2 ud af 3 danskere er trygge ved fremtiden – så længe vi handler ansvarligt.

 

Kilde: YouGov-undersøgelse for Danica Pension, vinter 2022

Er du også gode venner
med din fremtid?

Hvornår begynder fremtiden egentlig? Og hvem er du, når du står midt i den?

Det er svære spørgsmål. Men svarene er med til at forme dit liv. For fremtiden er det ‘nu’, du skaber med dine beslutninger i dag.

Jo bedre du lærer din fremtid at kende – desto mere kan du få ud af den. Måske du ligefrem kan blive venner med den?

Du kan få hjælp og rådgivning om din pension hos os. På den måde bliver det nemmere for dig at træffe de rette beslutninger nu og her, så du er bedre stillet fremover – både i dit arbejdsliv og privat.

Besøg fremtiden

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes