Afkast - Danica Balance
Ansvarligt Valg

Her kan du se afkastet i procent på de forskellige investeringsmåder i Danica Balance Ansvarligt Valg uden garanti. Afkastene er før pensionsafkastskat.


Investeringsområder - Risikoforløb Maj 22Juni
22 
Juli 22 Aug 22 Sep 22 Okt 22 Nov 22 Dec 22  Jan 23Feb 23  Mar 23April 23 ÅTD ultimo April 23
Mix højt risikoforløb 30 år til pension -2,1%  -5,4% 9,2% 3,4%-7,2% 3,8%  4,1% 5,1% 4,5% -2,0% 1,1% -01,%3,4%
Mix højt risikoforløb 20 år til pension  -2,1% -5,4% 9,2% 3,4%-7,2% 3,8%  4,1% 5,1% 4,5%-2,0%  1,1% -01,%3,4%
Mix højt risikoforløb 15 år til pension  -1,9% -5,0% 8,3% 3,4%-6,7% 3,2% 3,7 % 4,7% 4,1% -2,0% 1,1% -01,%3,1%
Mix højt risikoforløb 5 år til pension  -1,6% -4,3% 7,0% 3,4%-5,9%2,2% 3,2 % 4,0% 3,4% -2,0% 1,1%0,0% 2,5%

Investeringsområder - Risikoforløb Maj 22 Juni 22 Juli 22 Aug 22 Sep 22Okt 22  Nov 22 Dec 22Jan 23  Feb 23 Mar 23 April 23ÅTD ultimo April 23
Mix middel risikoforløb 30 år til pension -2,0%  -5,2%8,7% -3,4%-6,9% 3,4%  3,9% -4,9% 4,3% -2,0% 1,1% -01,%2,9%
Mix middel risikoforløb 20 år til pension -1,8%  -4,7% 7,7%-3,3%-6,3% 2,7%  3,5% -4,3% 3,8% -2,0% 1,1% 0,0% 2,3%
Mix middel risikoforløb 15 år til pension -1,7%  -4,3% 7,1%-3,3%-5,9%2,2%  3,2% -4,0% 3,5% -2,0% 1,1%0,0% 2,2%
Mix middel risikoforløb 5 år til pension -1,5%  -3,7% 6,1%-3,5%
-5,3%
1,5%  2,8% -3,6% 3,0% -1,9% 1,2% 0,0%  1,9%

Investeringsområder - Risikoforløb Maj 22 Juni 22 Juli 22 Aug 22 Sep 22 Okt 22  Nov 22Dec 22  Jan 23Feb 23 Mar 23  April 23ÅTD ultimo April 23
Mix lavt risikoforløb 30 år til pension -1,8% -4,9%  8,0% -3,3%-6,5% 2,9%  3,6% -4,5% 3,9% -2,0% 1,1%0,0% 3,0%
Mix lavt risikoforløb 20 år til pension -1,5%  -4,0% 6,4%-3,4%
-5,5% 1,7%  3,0% -3,8% 3,2% -1,9% 1,1%0,0% 2,3%
Mix lavt risikoforløb 15 år til pension -1,4%  -3,7%6,0% -3,4%
-5,3% 1,4%  2,8%-3,6%  2,9% -1,9% 1,1%0,0% 2,1%
Mix lavt risikoforløb 5 år til pension -1,3%  -3,3% 5,2%-3,5%
-4,9% 0,9%  2,5% -3,3% 2,6% -1,9%1,2% 0,0% 1,8%

 

Investeringsområder - Risikoforløb Maj 22 Juni 22Juli 22 Aug 22 Sep 22 Okt 22  Nov 22  Dec 22 Jan 23Feb 23  Mar 23April 23 ÅTD ultimo April 23
Mix fast risikoforløb Offensiv 100% -2,1% -5,4% 9,2% -3,4%
-7,2%3,8%  4,1% -5,1% 4,5% -2,0% 1,1% -0,1%3,4%
Mix fast risikoforløb Høj fast -1,8%  -4,9%8,0% -3,3%
-6,5%2,9%  3,6% -4,5% 3,9%-2,0%  1,1% 0,0%2,9%
Mix fast risikoforløb Middel fast -1,6% -4,2%  6,7%-3,4%
-5,7% 2,0%  3,1% -3,9% 3,3% -2,0% 1,1% 0,0%2,4%
Mix fast risikoforløb Lav fast -1,3%  -3,3% 5,3%-3,5%
-4,9% 0,9%  2,5% -3,3% 2,6% -1,9% 1,2% 0,1%1,9%
Mix fast risikoforløb Defensiv 100% -1,0% -2,4%  3,9%-3,7%
-4,1% -0,2%  1,9% -2,7% 1,9% -1,9% 1,3% 0,1%1,4%
Mix fast risikoforløb Mix 100% -1,4%  -3,8%5,7% -3,1%
-5,0% 1,2%  2,7% -3,2% 2,8% -1,9% 0,9% 0,1%1,9%
2,4%

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes