Afkast - Danica Balance
Ansvarligt Valg

Her kan du se afkastet i procent på de forskellige investeringsmåder i Danica Balance Ansvarligt Valg uden garanti. Afkastene er før pensionsafkastskat.


Investeringsområder - Risikoforløb Jan 22Feb 22 Mar 22 Apr 22 Maj 22Juni
22 
Juli 22 Aug 22 Sep 22 Okt 22 Nov 22 Dec 22 ÅTD ultimo Dec 22
Mix højt risikoforløb 30 år til pension -6,1%-2,4% 2,4%-3,7% -2,1%  -5,4% 9,2% 3,4%-7,2% 3,8%  4,1% 5,1%-16,0%
Mix højt risikoforløb 20 år til pension -6,1%-2,4% 2,4%-3,7%  -2,1% -5,4% 9,2% 3,4%-7,2% 3,8%  4,1% 5,1%-16,0%
Mix højt risikoforløb 15 år til pension -5,4%-2,3% 1,8%-3,4%  -1,9% -5,0% 8,3% 3,4%-6,7% 3,2% 3,7 % 4,7%-15,6%
Mix højt risikoforløb 5 år til pension -4,2%-2,2% 0,8%-3,2%  -1,6% -4,3% 7,0% 3,4%-5,9%2,2% 3,2 % 4,0%-15,3%

Investeringsområder - Risikoforløb Jan 22Feb 22 Mar 22 Apr 22 Maj 22 Juni 22 Juli 22 Aug 22 Sep 22Okt 22  Nov 22 Dec 22ÅTD ultimo Dec 22
Mix middel risikoforløb 30 år til pension -5,7%-2,4% 2,0%-3,6% -2,0%  -5,2%8,7% -3,4%-6,9% 3,4%  3,9% -4,9%-15,8%
Mix middel risikoforløb 20 år til pension -4,8%-2,3% 1,3%-3,3% -1,8%  -4,7% 7,7%-3,3%-6,3% 2,7%  3,5% -4,3%-15,3%
Mix middel risikoforløb 15 år til pension -4,3%-2,2% 0,8%-3,2% -1,7%  -4,3% 7,1%-3,3%-5,9%2,2%  3,2% -4,0%-15,2%
Mix middel risikoforløb 5 år til pension -3,4%-2,1% 0,0%
-3,0% -1,5%  -3,7% 6,1%-3,5%
-5,3%
1,5%  2,8% -3,6%-15,2%

Investeringsområder - Risikoforløb Jan 22Feb 22 Mar 22 Apr 22 Maj 22 Juni 22 Juli 22 Aug 22 Sep 22 Okt 22  Nov 22Dec 22 ÅTD ultimo Dec 22
Mix lavt risikoforløb 30 år til pension -5,1%-2,3% 1,6%-3,4% -1,8% -4,9%  8,0% -3,3%-6,5% 2,9%  3,6% -4,5%-15,5%
Mix lavt risikoforløb 20 år til pension -3,7%-2,1% 0,3%
-3,0% -1,5%  -4,0% 6,4%-3,4%
-5,5% 1,7%  3,0% -3,8%-15,1%
Mix lavt risikoforløb 15 år til pension -3,3%-2,1% 0,0%-3,0% -1,4%  -3,7%6,0% -3,4%
-5,3% 1,4%  2,8%-3,6% -15,0%
Mix lavt risikoforløb 5 år til pension -2,6%-2,0% -0,6%-2,9% -1,3%  -3,3% 5,2%-3,5%
-4,9% 0,9%  2,5% -3,3%-15,1%

 

Investeringsområder - Risikoforløb Jan 22Feb 22 Mar 22 Apr 22 Maj 22 Juni 22Juli 22 Aug 22 Sep 22 Okt 22  Nov 22  Dec 22ÅTD ultimo Dec 22
Mix fast risikoforløb Offensiv 100% -6,1%-2,4% 2,4%-3,7% -2,1% -5,4% 9,2% -3,4%
-7,2%3,8%  4,1% -5,1%-16,0%
Mix fast risikoforløb Høj fast -5,1%-2,3% 1,6%-3,4% -1,8%  -4,9%8,0% -3,3%
-6,5%2,9%  3,6% -4,5%-15,5%
Mix fast risikoforløb Middel fast -4,0%-2,2% 0,6%
-3,1% -1,6% -4,2%  6,7%-3,4%
-5,7% 2,0%  3,1% -3,9%-15,2%
Mix fast risikoforløb Lav fast -2,7%-2,0% -0,6%
-2,9% -1,3%  -3,3% 5,3%-3,5%
-4,9% 0,9%  2,5% -3,3%-15,1%
Mix fast risikoforløb Defensiv 100% -1,3%-1,9% -1,7%-2,7% -1,0% -2,4%  3,9%-3,7%
-4,1% -0,2%  1,9% -2,7%-15,1%
Mix fast risikoforløb Mix 100% -3,2%-2,1% 0,0%-2,7% -1,4%  -3,8%5,7% -3,1%
-5,0% 1,2%  2,7% -3,2%-14,3%
2,4%

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?