Risiko er nødvendig for at få afkast

Vi investerer din opsparing i værdipapirer, fx obligationer, aktier, ejendomme m.m. Det gør vi for at få din opsparing til at vokse, så du kan få mest muligt udbetalt, når du skal på pension.

Når man investerer i værdipapirer, kan værdien af opsparingen svinge op og ned fra år til år. Det kaldes investeringsrisiko.

Se risikoen på din pensionsopsparing

For at gøre det nemmere for dig at forstå og sammenligne risikoen på din pensionsopsparing, bliver alle pensionsprodukter ”mærket” med et risikotal mellem 1,0 og 5,9:

  • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
  • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der være mindre udsving.

Se her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år.

Kortsigtet og langsigtet risiko

Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

Du kan læse mere om beregningen af risikotallet for den kortsigtede risiko her.

Investeringsrisikoen afhænger normalt af din alder

Muligheden for at få høje afkast kræver, at man investerer med høj investeringsrisiko. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når man er ung. Når man er ung, har man nemlig lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab.

Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som man bliver ældre.

Du kan se risikotallene for den kortsigtede risiko i de forskellige investeringsmåder i Danica Balance ved at vælge en af fanerne i menuen til venstre. I investeringsmåderne ”Mix højt risikoforløb”, ”Mix middel risikoforløb” og ”Mix lavt risikoforløb” falder den kortsigtede risiko, når kunden bliver ældre. Under menupunktet ”Faste risikoforløb” kan du se risikonøgletallene for de øvrige investeringsmåder i Danica Balance. I disse investeringsmåder aftager den kortsigtede investeringsrisiko ikke.

Du kan se risikotal og investeringsfordelinger for Danica Balance, Danica Traditionel og Tidspension.

Danica Pension Balance

Danica Pension Balance Bæredygtigt Valg

Danica Pension Traditionel

Danica Pension Traditionel (Tidligere DPF)

Danica Pension Tidspension

Aktieliste Danica Pension

Obligationsliste Danica Pension

Hvad kan vi hjælpe med?

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?