Danica Pension Balance 

Investeringsfordelinger

De viste investeringsfordelinger gælder for kapitalpensioner, alderspensioner, 20 årige ratepensioner og livsvarige ydelser uden afkastgaranti

 • Mix højt risikoforløb
  Strategiske investeringsfordelinger 2021  Faktiske investeringsfordelinger pr 31. december 2020

 • Mix Middel risikoforløb
  Strategiske investeringsfordelinger 2021  Faktiske investeringsfordelinger pr 31. december 2020


 • Mix Lavt risikoforløb
  Strategiske investeringsfordelinger 2021  Faktiske investeringsfordelinger pr 31. december 2020


 • Faste risikoforløb
  Strategiske investeringsfordelinger 2021  Faktiske investeringsfordelinger pr 31. december 2020


Kortsigtet investeringsrisiko 2021

 • Mix Højt risikoforløb
  Forsikring og Pension har fastlagt en nedre grænse for, hvor lav den kortsigtede investeringsrisiko må være, for at en investeringsmåde kan betegnes som 'Høj risiko'. Denne grænse omfatter kunder med mellem 35 år før pension og 5 år efter pension. Danica Balance Mix Højt risikoforløb overholder grænserne for alle kunder.

   

 • Mix Middel risikoforløb

  Forsikring og Pension har fastlagt øvre og nedre grænser for, hvor hhv. høj og lav den kortsigtede investeringsrisiko må være, for at en investeringsmåde kan betegnes som 'Middel risiko'. Disse grænser gælder for kunder med mellem 35 år før pension og 5 år efter pension. Danica Pension skal oplyse, hvis investeringsrisikoen i Danica Balance ikke holder sig indenfor Forsikring og Pensions grænser. For Balance Mix Middel risikoforløb investerer kunder med mere end 26 år til pension i 2021 med en kortsigtet risiko på mellem 4,8 og 5,0, hvilket er mellem 0,1 og 0,3 højere end Forsikring og Pensions øvre grænse, der for kunder med mere end 25 år til pension ligger på 4,7. Det svarer til at investere med ’Høj risiko’ ifølge Forsikring og Pensions risikogrænser. For alle andre pensionskunder overholder Balance Mix Middel risikoforløb grænserne.

 • Mix Lavt risikoforløb

  Forsikring og Pension har fastlagt en øvre grænse for, hvor høj den kortsigtede investeringsrisiko må være, for at en investeringsmåde kan betegnes som 'Lav risiko'. Denne grænse omfatter kunder med mellem 35 år før pension og 5 år efter pension. Danica Pension skal oplyse, hvis investeringsrisikoen i Danica Balance ikke holder sig under Forsikring og Pensions øvre grænse. For Balance Mix Lavt risikoforløb investerer kunder med mere end 25 år til pension i 2021 med en kortsigtet risiko på mellem 3,6 og 4,4, hvilket er mellem 0,1 og 0,7 højere end Forsikring og Pensions øvre grænse, der for kunder med mere end 25 år til pension ligger på 3,5 til 3,7. Det svarer til at investere med ’Middel risiko’ ifølge Forsikring og Pensions risikogrænser. For alle andre pensionskunder overholder Balance Mix Lavt risikoforløb grænserne.

 • Faste risikoforløb