Danica Pension Balance 

Investeringsfordelinger

De viste investeringsfordelinger gælder for kapitalpensioner, alderspensioner, 20 årige ratepensioner og livsvarige ydelser uden afkastgaranti

Kortsigtet investeringsrisiko 2021