Danica Pension Balance 

Investeringsfordelinger

De viste investeringsfordelinger gælder for kapitalpensioner, alderspensioner, 20-årige ratepensioner og livsvarige ydelser uden afkastgaranti.

Kortsigtet investeringsrisiko 2022