Danica Pension Balance Bæredygtigt Valg Investeringsfordelinger

De viste investeringsfordelinger gælder for kapitalpensioner, alderspension, 20 årige ratepension og livsvarige ydelser uden afkastgaranti


Kortsigtet investeringsrisiko 2021