Danica Pension Balance Bæredygtigt Valg Investeringsfordelinger

De viste investeringsfordelinger gælder for kapitalpensioner, alderspension, 20-årige ratepension og livsvarige ydelser uden afkastgaranti.


Kortsigtet investeringsrisiko 2022