Dit afkast er individuelt og afhængigt af dit forventede pensioneringstidspunkt og måden, dine penge bliver udbetalt på. Det betyder, at du får dit eget, individuelle afkast, som ligger mellem afkastet i Tidspensionsfonden og afkastet i Fastrentefonden.

Afkastet er opgjort før betaling af pensionsafkastskat*. 

Fondsafkast

Fondsafkastet er angivet på månedlig basis og år til dato.

  Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun   
Afkast i Tidspensionsfonden
i procent, pr måned**
-2,74
-2,78 0,58-2,8-0,86 -4,53 
  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec  År til dato 
   5,74 -2,53    -9,82

 

Rente

Rente er angivet på månedlig basis og år til dato.

 

  Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun   
Afkast i Fastrentefonden
i procent, pr måned**
0,06
0,06 0,060,080,13 0,16 
  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec  År til dato 
  0,21 0,21    0,99

Sidst opdateret: 7. september 2022

*Pensionsafkastskat udgør 15,3 % af afkastet
**Afkast er afrundet til to decimaler

Afkastet i Fastrentefonden er fra 1. juli 2022 fastsat til en årlig forrentning på 2,50 % før pensionsafkastskat. Forrentningen er fastsat på baggrund af de af Danica Pension valgte obligationsindeks, Nykredit Realkredit Index og BBG BARC Denmark Ser-E Gov 10+Yr Index. De valgte obligationsindeks bliver løbende overvåget, og både obligationsindeks og den fastsatte rente kan ændres af Danica Pension til udgangen af en måned.

Historiske afkast

Her kan du se de historiske afkast i Tidspension.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Afkast i Fastrente-
fonden i %
1,33 1,50 1,50 1,83 1,06 0,59 0,94
 20202021     
 0,500,61     
 
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Afkast i Tidspensions-
fonden i %
 16,07 -4,23 9,40 7,433,33 9,16  11,40
 20202021     
  7,0611,51