Gå til hovedindhold

Afkast i Tidspension

Sådan har afkastet i Tidspensionsfonden og Fastrentefonden udviklet sig i 2020.

Dit afkast er individuelt og afhængigt af dit forventede pensioneringstidspunkt og måden, dine penge bliver udbetalt på. Det betyder, at du får dit eget, individuelle afkast, som ligger mellem afkastet i Tidspensionsfonden og afkastet i Fastrentefonden.

Afkastet er opgjort før betaling af pensionsafkastskat*. 

Fondsafkast

Fondsafkastet er angivet på månedlig basis og år til dato.


Jan Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  
Afkast i Tidspensionsfonden i procent, pr måned** 0,17 -3,58 -9,24 5.57 2,84 1,26  

Jul Aug  Sep Okt Nov Dec  År til dato

1,71  2,51  -0,34  -0,83  5,56  2,13  7,06

 

Rente

Rente er angivet på månedlig basis og år til dato.

 


Jan Feb  Mar  Apr Maj  Jun  
Afkast i Fastrentefonden i procent, pr måned** 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04  

Jul Aug Sep Okt Nov Dec  År til dato
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,5

Sidst opdateret 05 Jan 2021

*Pensionsafkastskat udgør 15,3 % af afkastet
**Afkast er afrundet til to decimaler

Afkast i Fastrentefonden er fra 1. november 2019 fastsat til en årlig forrentning på 0,5 % før pensionsafkastskat, mens det i perioden fra 1. januar - 31. oktober 2019 var fastsat til en årlig forrentning på 1,5 % før pensionsafkastskat. Forrentningen er fastsat på baggrund af de af Danica Pension valgte obligationsindeks, Nykredit Realkredit Index og BBG BARC Denmark Ser-E Gov 10+Yr Index. De valgte obligationsindeks bliver løbende overvåget, og både obligationsindeks og den fastsatte rente kan ændres af bestyrelsen i Danica Pension til udgangen af en måned.

Historiske afkast

Her kan du se de historiske afkast i Tidspension.

 2019 2018201720162015 20142013 
Afkast i Fastrentefonden i % 1,33  1,501,501,831,060,590,94
Afkast i Tidspensionsfonden i % 16,07 -4,239,407,433,339,1611,40

 

Hvad kan vi hjælpe med

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?