Investeringer i Tidspension

I Tidspension får du en investering, der er skræddersyet til dit forventede pensioneringstidspunkt og måden, dine penge bliver udbetalt på. Det betyder, at du får dit eget, individuelle afkast. Og du skal ikke selv gøre noget - vi investerer for dig.

Både mens du sparer op, og når du skal have din pension udbetalt, investerer vi en del af din opsparing i Tidspensionsfonden. Tidspensionsfonden, som sammensættes og overvåges af Danica Pension's økonomer og investeringseksperter, består af aktier, alternativer, ejendomme, kredit, obligationer og kontanter. Vores målsætning er at have 50-70 pct. aktier og lignende i Tidspensionsfonden. På den måde forventer vi at kunne give dig et højt afkast på langt sigt. Andelen af aktier mv. kan variere.

Resten af din opsparing investeres i Fastrentefonden, som får tilskrevet en forlods fastsat rente baseret på et obligationsindeks valgt af Danica Pension. Jo kortere tid du har til pension, jo større andel af din opsparing investerer vi i Fastrentefonden.

Se Tidspension investeringsfordelinger her

Hvad kan vi hjælpe med?

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?