Bæredygtige investeringer

Bæredygtige investeringer er en grundsten for, at vi kan skabe attraktive afkast til din pensionsopsparing. Samtidig er det en vigtig del af vores ambition om at bidrage positivt til samfundet.

Når du har pension hos Danica Pension, er vores hovedfokus at skabe attraktive og langsigtede afkast til din pensionsopsparing, så du kan få en økonomisk tryg pensionstilværelse.

Gode investeringer og en positiv forskel

Bæredygtige investeringer handler både om at udvælge gode og sunde investeringer, så din pensionsopsparing kan vokse - og om at
skubbe selskaber i en bæredygtig retning. Vi tror på, du får gode, langsigtede afkast ved at tage hensyn til bæredygtighed, og at det er vejen til et trygt pensionsliv.  

 



Vi inddrager bæredygtighedsaspekter i investeringsprocessen



Vi går i dialog med selskaber for at bidrage til en positiv udvikling



Vi screener investeringerne ud fra internationale konventioner og principper for samfundsansvar

Bæredygtighed: en naturlig del af dine investeringer

Bæredygtighed er helt centralt, når vi udvælger investeringer. Vi mener, at de bedste langsigtede investeringer også er dem, der har fokus på bæredygtighedsaspekter og på at have en ansvarlig forretning. Vi analyserer fx, hvordan selskaber arbejder med at skabe sikre og sunde arbejdsforhold, lever op til menneskerettigheder, arbejder med energieffektivitet og har en ordentlig og ansvarsfuld ledelse. Ved at analysere bæredygtighedsforhold sammen med finansielle aspekter kan vi udvælge de bedste mulige investeringer, der kan få din pensionsopsparing til at vokse.

Læs mere om bæredygtighed i investeringsprocessen

Dine investeringer gør en positiv forskel

Når vi investerer din pensionsopsparing i selskaber, så ejer du en del af selskaberne. På dine vegne bruger vi vores indflydelse som aktionær i selskaber og bidrager til, at de udvikler sig i en positiv retning. Ved at stemme på generalforsamlinger og igennem dialog med selskaberne kan vi diskutere løsninger og påvirke dem til at integrere bæredygtighed i deres forretning. Det er med til at understøtte selskabernes langsigtede vækst, og at det sker på et ansvarligt grundlag.

Læs mere om dialog og afstemning på generalforsamlinger

Det investerer du ikke i

Du investerer ikke din pensionsopsparing i selskaber, hvor størstedelen af omsætningen kommer fra kul og tjæresand. Derudover investerer du ikke i selskaber, der er involveret i kontroversielle våben som fx atomvåben eller landminer samt lande, der er omfattet af sanktioner fra EU eller FN.

Læs mere om investeringsrestriktionerne

Politik & rapportering

Vi baserer vores politik for bæredygtige investeringer på internationale anerkendte konventioner og principper for samfundsansvar, og vi rapporterer årligt om vores tilgange, processer og resultater med bæredygtige investeringer.

 • Politik for bæredygtige investeringer

  Vores tilgang til bæredygtige investeringer er baseret på integration af miljømæssige- og sociale forhold samt selskabsledelse (ESG) i investeringsbeslutninger, aktivt ejerskab, screening og restriktioner. Politikken bygger på internationale konventioner og principper for samfundsansvar. Det inkluderer bl.a. anbefalingerne fra Komitéen for God Selskabsledelse, FN’s Principper for Ansvarlig Investering (PRI), Global Compact og OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder.

  Vi er en del af Danske Bank-koncernen, som vi samarbejder med om bæredygtige investeringer.

  Læs politikken for bæredygtige investeringer

 • Rapporteringer

  Vi har tilsluttet os Komitéen for god Selskabsledelse, og rapporterer årligt om arbejdet med aktivt ejerskab. Som en del af Danske Bank-koncernen er vi medlem af den FN-støttede organisation, PRI, som vi rapporterer årligt til om vores tilgang og arbejde med bæredygtige investeringer.

  Læs seneste rapporteringen til Komitéen for god Selskabsledelse

  I 2018 fik vi den højeste vurdering af PRI for vores arbejde med bæredygtige investeringer.

 • Aktieliste

  Vi investerer i aktier over hele verden for at sprede investeringsrisici og få at skabe robuste og langsigtede afkast til kunderne.

  Se aktieinvesteringerne

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?