Din pension vil bidrage til øget grøn omstilling

I fremtiden vil en større del af din pensionsopsparing blive investeret i den grønne omstilling. Ambitionen er, at 100 mia. kroner af kundernes samlede pensionsopsparinger er investeret i den grønne omstilling i 2030.

I fremtiden vil en større del af din pensionsopsparing blive investeret i den grønne omstilling. Ambitionen er, at 100 mia. kroner af kundernes samlede pensionsopsparinger er investeret i den grønne omstilling i 2030. Målet er at bidrage til et mere klimavenligt samfund og fortsat give dig attraktive afkast.

Danica Pension har en målsætning om at øge kundernes investeringer i den grønne omstilling til ca. 100 mia. kroner frem mod 2030. Ambitionen er både med til at skabe attraktive afkast til kunderne og bidrage til de internationale klimaambitioner som for eksempel Paris-aftalen eller FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Vi investerer altid for at kunne levere attraktive, langsigtede afkast til kunderne, og vi ser spændende investeringsmuligheder inden for den grønne omstilling. Ved at investere kundernes pensionsopsparinger i bæredygtige projekter, fonde eller selskaber kan vi både skabe afkast til kunderne og bidrage positivt til de internationale klimamål.”

Ole Krogh Petersen, Danica Pension CEO

I dag investerer Danica Pension allerede i den grønne omstilling.

I dag har Danica Pension investeret ca. 14 mia. kr. i grøn omstilling som f.eks.

 • bæredygtighedscertificerede ejendomme
 • grønne obligationer
 • selskaber med aktiviteter inden for f.eks. vedvarende energi eller CO2-reducerende teknologier
 • infrastrukturfonde der investerer i vedvarende energiprojekter som solcelle- og vindparker og underleverandører hertil

Q&A

 • Hvad er en investering i grøn omstilling?

  Der er ikke én anerkendt definition, men når vi investerer i grøn omstilling omfatter det en række forskellige investeringstyper som for eksempel:

  • Investeringer inden for bæredygtig energi som f.eks. vindenergi-, solenergi, biomasse og vandkraft.
  • Grønne obligationer finansierer løsninger og produkter inden for f.eks. vedvarende energi, bekæmpelse af miljøforurening, rent vand, affalds- og spildevandshåndtering eller energieffektivitet.
  • Ejendomme med bæredygtighedscertificering, der lever op til skrappe krav til lav klima- og miljøpåvirkning.
  • Selskaber der leverer produkter, teknologier eller løsninger, der reducerer klimapåvirkning.
 • Hvor meget vil Danica Pension investere i den grønne omstilling?

  I dag har vi investeret ca. 14 mia. kroner i den grønne omstilling, og vi har en ambition om at investere yderligere ca. 86 mia. kroner frem mod 2030 og samlet have investeringer for 100 mia. kroner. Den ambition er en del af den danske pensionsbranches udmelding om at investere yderligere 350 mia. kroner frem mod 2030, som blev udmeldt til klimatopmødet i New York i september 2019. Vores investeringsambition er afhængig af, at der vil være attraktive investeringsmuligheder, der både understøtter den grønne omstilling og kan give attraktive afkast til kunderne. Målet er for eksempel også afhængig af, at den pensionsformue, som vi forvalter for kunderne, udvikler sig som forventet inden for vores nuværende forretningsomfang

  Ambitionen vil betyde, at 15 procent af kundernes forventede pensionsopsparinger vil i 2030 være investeret i den grønne omstilling.

 • Hvordan vil Danica Pension komme i mål med klimaambitionen?

  Vi forventer, at der vil komme flere attraktive investeringsmuligheder inden for den grønne omstilling i takt med, at forbrugerne i stigende grad vil efterspørge klimavenlige løsninger og -produkter, og at der forventeligt vil komme strammere klimaregulering. Vi vil for eksempel øge investeringer i selskaber, der leverer produkter og løsninger til den grønne omstilling samt selskaber, der er i gang med at omstille deres forretning til at være baseret på mere klimavenlige energiformer. Hertil kan vi også øge investeringerne i vedvarende energiprojekter inden for eksempel sol- og vindenergi. For at sprede risici vil vores investeringer i den grønne omstilling være inden for forskellige aktivklasser som for eksempel aktier, obligationer, infrastrukturfonde, direkte investeringer, ejendomme mm.

 • Investerer Danica Pension i fossile brændstoffer?

  Vi investerer ikke i selskaber, hvor mere end 30 procent af omsætningen stammer fra kul eller tjæresand. Det er en del af vores arbejde for at støtte op omkring klimaaftalen fra Paris, som du kan læse mere om her. Vi har investeringer i for eksempel olie- og gasselskaber, som verden i dag stadigvæk er afhængig af. En del af den type energiselskaber er allerede i gang med at omstille forretningen til mindre CO2-intensive energiformer. Det betyder, at de gentænker deres forretningsmodeller og implementer CO2-reducerende teknologier eller investerer i vedvarende energi. Som investor har vi fokus på at understøtte selskaber gennem dialog, så de både kan bidrage til den grønne omstilling og skabe gode afkast til vores kunder

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?