Investeringsrestriktioner

Klare holdninger til klima og våben.

Som en del af arbejdet med bæredygtige investeringer har vi en række restriktioner imod at investere i bestemte selskaber og lande. Restriktionerne gælder for hele investeringsuniverset.

 • Kul og tjæresand

  Kul og tjæresand

  Kul og tjæresand er nogle af de mest CO2-udledende energiformer, og som en del af Danske Bank-koncernen har Danica Pension underskrevet erklæringen Paris Pledge For Action . Det støtter op om vores ambition om at bidrage til den grønne omstilling og klimamålene i Paris-aftalen og begrænse global opvarmning. På den baggrund investerer vi ikke i selskaber, hvor 30% eller mere af omsætningen kommer fra termisk kul eller tjæresand. Samtidig støtter vi selskaber igennem dialog til at transformere deres forretning mod grønnere energikilder.

  Restriktionerne er baseret på Danske Bank-koncernens Position Statements omkring klimaforandringer, som du kan læse her.

  Se ekskluderede selskaber

 • Kontroversielle våben

  Kontroversielle våben

  Vi investerer ikke i selskaber, som direkte eller indirekte er involveret i kontroversielle våben. Det er våben, som er forbudt i henhold til international lovgivning eller anses som for kontroversielle på grund af den vilkårlige og forholdsmæssige skade, som de forårsager. Det omfatter klyngebomber, antipersonelle miner, biologiske- og kemiske våben samt atomvåben.

  Restriktionerne er baseret på Danske Bank-koncernens Position Statements omkring våben og forsvar, som du kan læse her.

  Se ekskluderede selskaber

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?