Afkast - Danica Balance

Her kan du se afkastet i procent på de forskellige investeringsmåder i Danica Balance uden garanti. Afkastene er før pensionsafkastskat.

Investeringsområder
- Risikoforløb
Jan 2018Feb 2018Mar 2018Apr 2018Maj 2018Jan - maj
2018
Mix højt risikoforløb 
30 år til pension
2,5-3,7-3,1 1,5 1,3-1,7
Mix højt risikoforløb 
15 år til pension
2,2-3,4-2,4 1,3 1,0-1,5
Mix højt risikoforløb 
5 år til pension
1,5-2,6-1,4 0,9 0,6-1,0
       
Mix middel risikoforløb 
30 år til pension
2,3-3,5-2,7 1,4 1,1-1,6
Mix middel risikoforløb
15 år til pension
1,5-2,7-1,4 0,9 0,6-1,1
Mix middel risikoforløb 
5 år til pension
0,9-2,0-0,70,6  0,4-0,7
       
Mix lavt risikoforløb 
30 år til pension
2,0-3,2-2,1 1,1 0,9-1,4
Mix lavt risikoforløb
15 år til pension 
1,0-2,5-0,6 0,5 0,4-0,7
Mix lavt risikoforløb
5 år til pension 
0,5-1,4-0,1 0,3 0,3 -0,5
       
Mix fast risikoforløb
Offensiv 100%
2,5-3,8-3,1 1,5 1,3-1,7
Mix fast risikoforløb
Høj fast
2,0-3,3-2,1 1,2 0,9-1,4
Mix fast risikoforløb
Middel fast
1,4-2,5-1,2 0,8 0,6-1,0
Mix fast risikoforløb
Lav fast
0,5-1,5-0,1 0,3 0,3-0,5
Mix fast risikoforløb
Defensiv 100%
-0,4-0,40,9 -0,1 0,00,0
Mix fast risikoforløb
Mix 100%
1,1-2,3-0,3 0,5 0,1-0,8

 

* Profilerne med Mix fast risikoforløb blev introduceret 15. januar 2016

Se tidligere års afkast på Danica Balance

 

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?