Afkast - Danica Balance

Her kan du se afkastet i procent på de forskellige investeringsmåder i Danica Balance uden garanti. Afkastene er før pensionsafkastskat.

Investeringsområder
- Risikoforløb
Mar 2018Apr 2018Maj 2018Jun 2018Jul 2018 Jan - jul
2018
Mix højt risikoforløb 
30 år til pension
-3,1 1,5 1,3-0,7 2,7 0,3
Mix højt risikoforløb 
15 år til pension
-2,4 1,3 1,0-0,6  2,3 0,3
Mix højt risikoforløb 
5 år til pension
-1,4 0,9 0,6-0,4  1,7 0,3
       
Mix middel risikoforløb 
30 år til pension
-2,7 1,4 1,1-0,6 2,5 0,3
Mix middel risikoforløb
15 år til pension
-1,4 0,9 0,6-0,4 1,8 0,3
Mix middel risikoforløb 
5 år til pension
-0,7 0,6  0,4-0,2 1,3 0,4
       
Mix lavt risikoforløb 
30 år til pension
-2,1 1,10,9-0,5 2,2 0,2
Mix lavt risikoforløb
15 år til pension 
-0,6 0,50,4-0,2 1,3 0,3
Mix lavt risikoforløb
5 år til pension 
-0,1 0,3 0,3 0,0 0,9 0,4
       
Mix fast risikoforløb
Offensiv 100%
-3,1 1,5 1,3-0,7 2,7 0,3
Mix fast risikoforløb
Høj fast
-2,1 1,2 0,9-0,5 2,2 0,2
Mix fast risikoforløb
Middel fast
-1,2 0,8 0,6-0,3 1,6 0,3
Mix fast risikoforløb
Lav fast
-0,1 0,3 0,3-0,1 1,0 0,4
Mix fast risikoforløb
Defensiv 100%
0,9 -0,1 0,00,2 0,3 0,6
Mix fast risikoforløb
Mix 100%
-0,3 0,5 0,1

-0,2

 1,2 0,2

 

* Profilerne med Mix fast risikoforløb blev introduceret 15. januar 2016

Se tidligere års afkast på Danica Balance

 

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?