Danica Pension Balance 

Investeringsfordelinger

De viste investeringsfordelinger gælder for kapitalpensioner, alderspensioner, 20 årige ratepensioner og livsvarige ydelser uden afkastgaranti

 • Mix højt risikoforløb
  Strategiske investeringsfordelinger 2020  Faktiske investeringsfordelinger pr 31. december 2019

 • Mix Middel risikoforløb
  Strategiske investeringsfordelinger 2020  Faktiske investeringsfordelinger pr 31. december 2019


 • Mix Lavt risikoforløb
  Strategiske investeringsfordelinger 2020  Faktiske investeringsfordelinger pr 31. december 2019


 • Faste risikoforløb
  Strategiske investeringsfordelinger 2020  Faktiske investeringsfordelinger pr 31. december 2019


Kortsigtet investeringsrisiko 2020

 • Mix Højt risikoforløb
  Forsikring og Pension har fastlagt en nedre grænse for, hvor lav den kortsigtede investeringsrisiko må være, for at en investeringsmåde kan betegnes som 'Høj risiko'. Denne grænse omfatter kunder med mellem 35 år før pension og 5 år efter pension. Danica Balance Mix Højt risikoforløb overholder grænserne for alle kunder.

   

 • Mix Middel risikoforløb
  Forsikring og Pension har fastlagt øvre og nedre grænser for, hvor hhv. høj og lav den kortsigtede investeringsrisiko må være, for at en investeringsmåde kan betegnes som 'Middel risiko'. Disse grænser gælder for kunder med mellem 35 år før pension og 5 år efter pension. Danica Balance Mix Middel risikoforløb overholder grænserne for alle kunder.

   

 • Mix Lavt risikoforløb
  Forsikring og Pension har fastlagt en øvre grænse for, hvor høj den kortsigtede investeringsrisiko må være, for at en investeringsmåde kan betegnes som 'Lav risiko'. Denne grænse omfatter kunder med mellem 35 år før pension og 5 år efter pension. Danica Pension skal oplyse, hvis investeringsrisikoen i Danica Balance ikke holder sig under Forsikring og Pensions øvre grænse. For Balance Mix Lavt risikoforløb investerer kunder med mere end 27 år til pension i 2020 med en kortsigtet risiko på mellem 3,7 og 4,0, hvilket er mellem 0,2 og 0,4 højere end Forsikring og Pensions nedre grænse, der for kunder med mere end 27 år til pension ligger på 3,5 til 3,6. For alle andre pensionskunder overholder Balance Mix Lavt risikoforløb de kommende grænser.

   

 • Faste risikoforløb