Danica Pension Balance 

Investeringsfordelinger

De viste investeringsfordelinger gælder for kapitalpensioner, alderspensioner, 20 årige ratepensioner og livsvarige ydelser uden afkastgaranti

 • Mix højt risikoforløb
  Strategiske investeringsfordelinger 2019

   

   

   Faktiske investeringsfordelinger 31. december 2018

 • Mix Middel risikoforløb
  Strategiske investeringsfordelinger 2019

   

   

   Faktiske investeringsfordelinger 31 december 2018

 • Mix Lavt risikoforløb
  Strategiske investeringsfordelinger 2019

   

   

   Faktiske investeringsfordelinger 31. december 2018

 • Faste risikoforløb
  Strategiske investeringsfordelinger 2019

   

   

   

   Faktiske investeringsfordelinger 31. december 2018

   

Kortsigtet investeringsrisiko 2019

 • Mix Højt risikoforløb
  Forsikring og Pension har fastlagt en nedre grænse for, hvor lav den kortsigtede investeringsrisiko må være, for at en investeringsmåde kan betegnes som 'Høj risiko'. Denne grænse omfatter kunder med mellem 35 år før pension og 5 år efter pension. Forsikring og Pensions krav om, at grænserne skal overholdes, vil først gælde fra 2020, men Danica Pension skal allerede nu oplyse, hvis vores investeringsmåder aktuelt ikke ligger inden for de kommende grænser. For Balance Mix Højt risikoforløb investerer kunder under udbetaling 5 år efter pension i 2019 med en kortsigtet risiko på 2,0, hvilket er 0,2 lavere end Forsikring og Pensions nedre grænse på 2,2 for disse pensionskunder. For alle andre pensionskunder overholder Balance Mix Højt risikoforløb de kommende grænser.

   

 • Mix Middel risikoforløb
  Forsikring og Pension har fastlagt øvre og nedre grænser for, hvor hhv. høj og lav den kortsigtede investeringsrisiko må være, for at en investeringsmåde kan betegnes som 'Middel risiko'. Disse grænser gælder for kunder med mellem 35 år før pension og 5 år efter pension. Forsikring og Pensions krav om, at grænserne skal overholdes, vil først gælde fra 2020, men Danica Pension skal allerede nu oplyse, hvis vores investeringsmåder aktuelt ikke ligger inden for de kommende grænser. For Balance Mix Middel risikoforløb investerer kunder med mere end 25 år til pension i 2019 med en kortsigtet risiko på mellem 4,6 og 4,8, hvilket er mellem 0,1 og 0,3 højere end Forsikring og Pensions øvre grænse på 4,5 for pensionskunder med lang tid til pension. Herudover investerer kunder med Mix Middel risikoforløb åp pensionstidspunktet i 2019 med en risiko på 2,4, hvilket er 0,1 højere end Forsikring og Pensions øvre grænse på 2,3 for disse kunder. For alle andre pensionskunder overholder Balance Mix Middel risikoforløb de kommende grænser.

   

 • Mix Lavt risikoforløb
  Forsikring og Pension har fastlagt en øvre grænse for, hvor høj den kortsigtede investeringsrisiko må være, for at en investeringsmåde kan betegnes som 'Lav risiko'. Denne grænse omfatter kunder med mellem 35 år før pension og 5 år efter pension. Forsikring og Pensions krav om, at grænserne skal overholdes, vil først gælde fra 2020, men Danica Pension skal allerede nu oplyse, hvis vores investeringsmåder aktuelt ikke ligger inden for de kommende grænser. For Balance Mix Lavt risikoforløb investerer kunder med mere end 24 år til pension i 2019 med en kortsigtet risiko på mellem 3,5 og 4,3, hvilket er mellem 0,1 og 0,7 højere end Forsikring og Pensions øvre grænse, der for kunder med mere end 24 år til pension ligger mellem 3,4 og 3,6. For alle andre pensionskunder overholder Balance Mix Lavt risikoforløb de kommende grænser.

   

 • Faste risikoforløb