Når danskerne går på pension

Pensionisterne i dag føler sig ikke lige så gamle, som det var tilfældet tidligere. Men når der pludselig ikke er et arbejde at stå op til, er det en god idé at gøre sig nogle tanker om, hvad man skal bruge sin tid på.

Den generation, der er på vej på pension nu, er en interessant gruppe, da de har haft noget bedre vilkår og muligheder i forhold til tidligere generationer. De er typisk ikke så nedslidte, som de var før i tiden. De er også mere bevidste omkring deres egen sundhed, motion og socialt samvær. Alt sammen noget, der medvirker til, at de lever længere og har et bedre helbred langt op i alderen.

Men selvom deres fysiske forfatning er god, og deres økonomi også er fornuftig, kan overgangen fra arbejdende til pensionist alligevel volde problemer for nogle.

For Pensionsrådgiver Erik Sundbøl i Nordjylland er det tydeligt, at det ofte er mændene, der ikke har en færdig plan for deres pensionstilværelse.

”Overgangen fra arbejdsliv til pensionisttilværelse er ofte fin de første fire uger, for det er jo som at holde ferie, men så rammer hverdagen, og det er her, det kan blive svært. Følelsen af ikke at have et formål med dagligdagen, kan ramme alle, mænd som kvinder, hvis ikke dagen har noget indhold. Det tager tid at lære at være pensionist, men efter et års tid har de fleste heldigvis fundet deres rette hylde,” fortæller Erik Sundbøl, der har rådgivet om pension i 40 år.

 Vi lever længere:

 • Danskerne går i gennemsnit på pension som 66-årig
 • Kunder i Dania Pension kan forvente at leve mere end 20 år på pension
 • En 66-årig kvindelig kunde i Danica Pension kan i dag forvente at blive 89 år, og en
  66-årig mandlig kunde kan forvente at blive 87 år

Kilde: Forsikring & Pension og Danica Pension

Tiden skal bruges fornuftigt

Det er her, hvor det bliver svært at lave aftaler med pensionisterne, for nu er der børnebørn, hobbyer og måske også lidt frivilligt arbejde.

”At lave frivilligt arbejde er for mange en måde at give noget tilbage til andre. Dele ud af den erfaring man har fået sig med årene – kan være en guldgrube for de yngre generationer. At være mentor kan være en stor tilfredsstillelse for pensionisten” siger Erik Sundbøl med et smil og fortsætter:

”For de der endnu ikke har fundet sig til rette uden noget fast at stå op til, er det ikke unormalt, at de fortryder deres overgang til pensionisttilværelsen. Her ser vi kunder blive genansat på nedsat tid eller får ansættelse et helt nyt sted. Ofte er det mændene, der her er tale om, for kvinder er generelt bare bedre til at pleje deres netværk, dyrke motion eller finde nye hobbyer.”

 

Pensionisttilværelsen skal planlægges i god tid

Der er intet nyt i, at man i god tid skal planlægge sin tredje/fjerde alder.

Læs om den fjerde alder i vores interview med Georg Julin her

Det hører vi alle, når vores økonomi bliver gennemgået. Men det er mindst lige så vigtigt at planlægge de otte timer, man får stillet yderligere til rådighed om dagen, når man ikke længere skal op på arbejde.

”Mange par bliver forbavsede over, hvor meget tid de egentlig har på hånden, hvor de går op og ned af hinanden.

På mine møder sætter jeg altid en tanke i gang hos kunderne om, hvad de skal bruge den ekstra tid på. Hvad er deres drømme? Her hører jeg ofte svar som, vi skal rejse mere, bruge mere tid med børnebørnene eller være i sommerhuset,” fortæller Erik Sundbøl.

Der er ingen facitliste til, hvordan man får det bedste liv som pensionist, for der er heldigvis ikke to, der er ens, men overskrifterne er helt klare:

4 gode råd fra pensionsrådgiver Erik Sundbøl


 • Få gennemgået økonomien
  Det er vigtigt at få skabt overblik og få fastlagt en langsigtet plan – både for, hvornår pengene skal bruges, og hvordan de skal bruges. Overblikket kan du skabe sammen med en pensionsrådgiver
 • Tænk drømme og ønsker
  Dine drømme og ønsker er fundamentet for ”det gode liv”. Jo tidligere du gør dig klart, hvad du vil efter arbejdslivet, jo nemmere bliver overgangen.
 • Fordel pengene
  Vi lever længere, og det stiller større krav. Vi ved fra undersøgelser, at forbruget ikke nødvendigvis falder i løbet af pensionslivet. Pengene bruges blot på andre ting, jo ældre man bliver. Det er derfor vigtigt at tænke, at der er penge at leve for hele livet.
 • Hvor skal du bo?
  Hav altid en plan B klar, også selvom du på nuværende tidspunkt ikke ønsker at flytte. Både dit helbred og økonomi kan ændre sig over tid.

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?