Du vil derfor blive bedt om at uploade:

  • Dine sidste tre måneders lønsedler fra før din første sygedag
  • Indtægtsoplysninger under sygemelding, hvis du ikke får fuld løn
    - Det kan eksempelvis være, hvis du får delvis løn eller sygedagpenge

Vi vil herefter indhente en lægeattest fra din egen læge eller oplysninger fra din kommune, som skal vise, om du har mistet din erhvervsevne på grund af egen sygdom.

Når vi har vurderet din anmeldelse og dine helbredsoplysninger, vil du høre fra os.

Har du spørgsmål til anmeldelse kan du kontakte os på 45 13 22 98

Anmeld skade