Ændring i pensionsbidrag

En gang om året bliver pensionsordningen tilpasset medarbejderens løn.

 • Ændring i pensionsbidrag

  Ændring i pensionsbidrag

  For at sikre at den enkelte får de rigtige forsikringer, har vi brug for at kende de nye pensionsgivende lønninger. Ca. 1 måned før den aftalte reguleringsdato bliver du kontaktet og mindet om reguleringen – og om vigtigheden af at ajourføre virksomhedens lønsystem med den nye bidragsprocent og løn.

  Hvis du vil ændre pensionsbidraget
  Pensionsbidraget bør altid passe til den enkelte medarbejders løn og ansættelsesforhold. Så hvis en medarbejders bidrag stiger ekstraordinært meget skal du kontakte os for at få det ændret.

  Vi tager også imod frivillige bidrag
  Ønsker en medarbejder at forhøje indbetalingen eller ændre sine forsikringer, skal du også kontakte os.

 • Administration af firmaets pension sker i e-Pension

  Administration af firmaets pension sker i e-Pension

  Læg oplysningerne direkte i e-Pension

  Hvis du administrerer firmaets pensionsordning via e-Pension, skal du logge på e-Pension, og klikke på menupunktet "Ændring af løn". Her kan du downloade en medarbejderliste med de lønninger, som vi har registreret på jeres medarbejdere lige nu. Her finder du også en vejledning til, hvordan du let uploader en ny medarbejderliste med de nye lønninger og foretager lønændringerne.

  Log på e-Pension nu
  Læs mere om e-Pension

 • Oplysninger når I ikke benytter e-Pension

  Oplysninger når I ikke benytter e-Pension

  Brug vores skabelon, og send oplysningerne via fil

  Hvis du ikke administrerer firmaets pensionsordning via e-Pension, så skal du oplyse de nye lønninger til os ved at bruge vores regneark. Læs vejledningen nedenfor, og klik derefter på linket nederst på siden for at hente regnearket.

  Eget lønudtræk

  I er også velkommen til at sende jeres eget elektroniske udtræk med medarbejdernes fulde CPR-nr. og gage. Vi foretrækker at modtage oplysningerne som Excel-regneark (xls-fil), men kan også håndtere andre formater, f.eks. csv-fil eller txt-fil. OBS! Vi kan ikke bruge oplysningerne, hvis de kommer som PDF-fil. 
  Du kan sende lønudtrækket til os på mail, USB-drev eller eventuelt cd-rom. Du kan se vores adresse nedenfor.

 • Vejledning til oplysninger via fil

  Vejledning til oplysninger via fil

  Regneark

  Regnearket findes i 2 versioner. Den første med plads til 250 medarbejdere, den anden med plads til 5.000 medarbejdere.

  Højreklik på et af de to link nederst på siden for at gemme den version der passer til jeres firma.

  Åben regneark

  Når du åbner regnearket bliver du spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer. Her skal du vælge "Med makroer".

  Hvad er en makro?

  En makro er en kode som f.eks. kan forenkle/automatisere processer i et regneark. Dette regneark indeholder to makroer. Den første hjælper dig med at udfylde "obligatoriske oplysninger", og den anden giver mulighed for at printe en tilpasset gageliste.

  Brug af regneark

  1. Udfyld indtastningsformularen (eller direkte i celle F22-F26).
  2. Udfyld CPR-nr. i kolonne A.
  3. Udfyld gage i kolonne B.
  4. Når alle indlæsninger er foretaget gemmes regnearket (gem som "gage_ååååmmdd_firmanavn.xls").
  5. Nu er regnearket klar til at blive sendt til os.
   • Eller du kan sende en cd-rom til vores postadresse.

  Postadresse

  Danica Pension
  Att.: Henning Simonsen
  Parallelvej 17
  2800 Kgs. Lyngby

  Download regneark

  Højreklik på den version som passer på jeres firma, og vælg "gem destination som" / "save target as". Vælg herefter den mappe du ønsker at gemme det i, og omdøb evt. filnavnet.

  gage250_skabelon.xls (Excel)
  gage5000_skabelon.xls (Excel)