Forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme

I henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terror (hvidvaskloven) er det påkrævet, at Danica Pensionsforsikring A/S medvirker til at bekæmpe hvidvask og finansiering af terrorisme. Som et af Danmarks største pensionsselskaber tager vi vores samfundsansvar alvorligt. Vi arbejder derfor hele tiden på at beskytte vores kunder, vores selskab og samfundet mod kriminelle handlinger som hvidvask og finansiering af terrorisme. Vores medarbejdere modtager regelmæssig uddannelse om forebyggelse af det.

Finanstilsynet stiller krav om, at vi som pensionsselskab kender vores kunder og deres forventede brug af vores produkter og services. Disse krav omfatter bl.a.:

  • Bekræftelse af kundens identitet
  • Indhentning af oplysninger med henblik på at fastslå omfanget af og formålet med kundeforholdet
  • Procedurer for identifikation af politisk eksponerede personer. Politisk eksponerede personer er personer som har eller har haft offentlige hverv, som bl.a. omfatter minister- og viceministerposter, statschefer, medlemmer af politiske partiers bestyrelse, højesteretsdommere, ambassadør m.v.
  • Indhentelse af information om reelle ejere af virksomheder i visse situationer
  • Løbende overvågning af kundeforholdet, herunder transaktioner
  • Opmærksomhed omkring atypiske transaktioner og identifikation af mistænkelige transaktioner
  • Underretning af de rette myndigheder, hvis en mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering ikke kan afkræftes

Vores kunder kan derfor komme ud for, at vi ønsker at modtage kopi af billed- eller anden legitimation, eller at vi spørger ind til konkrete omstændigheder vedrørende kundeforholdet. Alle de oplysninger, du giver os, bliver selvfølgelig behandlet fortroligt.

Kundeoplysninger skal opdateres løbende for at sikre, at vi altid har de korrekte/opdaterede oplysninger. Selv om du har været kunde hos os i mange år, kan du derfor opleve, at vi kontakter dig for at sikre, at dine oplysninger er opdaterede.

Personoplysninger indhentet i medfør af hvidvaskreglerne slettes 5 år efter kundeforholdets ophør.

Hvad kan vi hjælpe med

Vil du lære Danica Pension lidt bedre at kende?