Gebyroversigt

 I gebyroversigten kan du få overblik over de gebyrer, du betaler som henholdsvis privat- eller firmakunde. Gebyrerne er gældende fra 1. januar 2018 og kan ændres ved fornyet anmeldelse til Finanstilsynet.

Der findes tre typer gebyrer. Som kunde skal du betale summen af de tre gebyrer.

Gebyrtyper

 • Gebyrer for privatkunder

  Traditionel pension


  PræmiebetalerPræmiefri På pension
  Pct. af præmie2--1 pct*00
  Styktillæg/gebyr69 kr. pr. måned**0,5 pct. årligt af depotværdien***0,5 pct. årligt af depotværdien***
  Pct. af depot0,2 pct.****0,2 pct.****0

  *Præmieomkostning er dog højst 5.000 kr. om året.
  **Hvis man i stedet betaler årlig præmie, er styktillægget 516 kr. årligt. Ved halvårlig præmie er styktillægget 274 kr. pr. halve år, og ved kvartårlig præmie er styktillægget 151 kr. hvert kvartal.
  ***Omkostning er dog minimum 252 kr. årligt og maksimum 828 kr. årligt.
  ****Depotomkostning er dog højst 3.000 kr. om året. VIP-kunder betaler ikke depotomkostninger. (Man er VIP-kunde, hvis der betales 100.000 kr. i årlig præmie eller mere. Grænsen hedder 80.000 kr. for aftaler fra før 1. januar 1999)

  Tidspension og Link


  PræmiebetalerPræmiefri På pension
  Pct. af præmie2,5-3,5 pct.*00
  Styktillæg/gebyr000
  Pct. af depot0,25 pct.**0,25 pct.**0,25 pct.**

   *Præmieomkostning er dog højst 5.000 kr. om året
  **Depotomkostning er mindst 760 kr. om året og højst 3.000 kr. om året. VIP-kunder betaler ikke depotomkostninger. (Man er VIP-kunde, hvis der betales 100.000 kr. i årlig præmie eller mere. Grænsen hedder 80.000 kr. for aftaler fra før 1. januar 1999)

 • Gebyrer for kunder med firmapension

  Traditionel pension


  Præmiebetaler
  Pct. af præmie0,25-2,00 pct.*
  Styktillæg0
  Pct. af depot0

   

  Tidspension og Link

   

   Præmiebetaler
  Pct. af præmie0,25-4,5 pct.*
  Styktillæg/gebyr0
  Pct. af depot0

  En kunde kan have flere aftaler. En aftale hørende til en firmakunde bliver lavet om til en privatkunde-aftale ved pensionering, eller når præmieindbetalingerne ophører (præmiefri).

 • Gebyrer for både privat- og firmakunde

   

  Genkøbs- og jobskiftegebyr*1.900 kr.
  Tvangsgenkøbsgebyr**500 kr.
  Mortifikationsgebyr***200 kr.
  Link servicegebyr1.900 kr.
  Gebyr ved produktskifte****750 kr.
  Gebyr ved sammenlægning*****750 kr.

  Genkøbsgebyrer efter opnået pensionsalder
  Delvist genkøb af kapitalpensioner500 kr.
  Hvis mere end et delvist genkøb inden for samme kalenderår udgør gebyr for efterfølgende delvise genkøb1.900 kr.
  Genkøb af både rate/rente og kapitalpension1.900 kr.
  Genkøb af rate og/eller rente1.900 kr.
  *Genkøbsgebyr for aftaler tegnet før 1. juli 1994 er højst 1.900 kr. Genkøbsgebyr opkræves pr. produkt.
  **Selskabet er i visse situationer berettiget til at udbetale tilbagekøbsværdien (tvangsgenkøbe). Det kan f. eks. forekomme, hvis forsikringsydelserne er under et vist niveau.
  ***Mortifikationsgebyr betales, når originalpolicen er bortkommet.
  ****Gebyr for kunder som flytter deres aftale til et andet produkt indenfor Danica Pensionsforsikring A/S.
  *****Gebyr for kunder som sammenlægger deres aftaler hos Danica Pensionsforsikring A/S.