Klagevejledning Danica Pensionsforsikring A/S

I Danica Pensionsforsikring A/S bestræber vi os hele tiden på kun at have tilfredse kunder. Men opstår der alligevel en situation, hvor du ikke er tilfreds med vores betjening eller er uenig i en afgørelse, har du flere muligheder.

Prøv først at kontakte den afdeling, som har behandlet din sag. Måske er der blot sket en misforståelse – måske er der nye oplysninger i sagen, som vi ikke har taget højde for i første omgang. Hvis uoverensstemmelsen kan blive løst på den måde, er det nemmest og hurtigst for begge parter.

Du kan kontakte Danica Pensionsforsikring A/S på telefon nr. 70 13 26 26 eller mail kontakt@danica.dk, hvorefter du kan blive stillet videre til den relevante afdeling.

Klageansvarlig

Hvis du fortsat ikke er tilfreds, kan du desuden klage til den klageansvarlige i Danica Pensionsforsikring A/S, Charlotte Hovgaard Dahlstrøm, som med nye øjne vil vurdere din sag.

Hvis du vil klage til den klageansvarlige, så skriv til klageansvarlig@danicapension.dk

1577 Kbh. V 
Parallelvej 17 
2800 Kgs. Lyngby
kontakt@danica.dk

Ankenævnet for Forsikring
Hvis du oplever, at du ikke får et tilfredsstillende resultat efter at have kontaktet os, kan du desuden klage til branchens og Forbrugerrådets fælles klageinstans, Ankenævnet for Forsikring.

Det koster 200 kr. at klage, og sagsbehandlingen tager normalt ca. 6 måneder. Du klager ved hjælp af en særlig blanket, du kan få hos os eller på hjemmesiden www.ankeforsikring.dk – her kan du også læse mere om Ankenævnet og proceduren ved klager.

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2, 1. sal
1572 København V
Telefon 33 15 89 00 (kl. 10-13)
www.ankeforsikring.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage over en vare købt hos os online. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kontakt@danica.dk.
Klage indgives her

Hvad kan vi hjælpe med?

Vil du lære Danica Pension lidt bedre at kende?