Livsforsikring - hvis du dør

Det er trygt at have en livsforsikring. Den sikrer, at dine nærmeste får penge udbetalt, uanset om dit dødsfald skyldes sygdom eller ulykke.

Et liv i balance for dig og dine nærmeste

  • Sikrer et stort beløb - eller mange små - hvis du dør
  • Du sikrer dine nærmeste økonomisk
  • Du har mulighed for at oprette en børnepension

Behovet for en livsforsikring ændrer sig gennem livet. I Danica Pension tager vi ansvar for, at din fordeling mellem opsparing, sundhed og forsikring altid balancerer med dine ønsker.

Ét stort beløb – eller mange små

Du kan selv bestemme, hvor meget de efterladte skal have i hånden. Og om hele forsikringen skal udbetales på én gang eller i rater. Jo mere du ønsker at indbetale til livsforsikringen, jo bedre sikrer du dine nærmeste økonomisk. Børnepension - den store forskel for de små. Har du børn, du ønsker at tilgodese, kan du få en særlig forsikring, der kommer til udbetaling, hvis du skulle dø. Udbetalingen kan fortsætte helt op til børnenes 24. år.

Børnerente kompenserer naturligvis på ingen måde for det personlige tab af en mor eller far. Men den kan være med til at gøre det bare en lille smule lettere at komme videre i livet.

Hvis du skal bruge din livsforsikring

Vi får næsten altid direkte besked fra de offentlige myndigheder om et dødsfald i løbet af fem hverdage, og dine efterladte skal derfor ikke foretage sig noget. Vi henvender os til dem.

Livsforsikring i Forenede Gruppeliv

Hvis du har en gruppelivsforsikring hos os i Forenede Gruppeliv, skal dine efterladte heller ikke foretage sig noget. Vi giver Forenede Gruppeliv besked om dødsfaldet.

Hvis du bor i udlandet

Er du bosat i udlandet og dør, kan der gå lang tid, før vi får besked om dødsfaldet. Det kan derfor være en god idé for dine efterladte at kontakte os på telefon 45 13 22 98.

Hvad kan vi hjælpe med?

Vil du lære Danica Pension lidt bedre at kende?