Tab af erhvervsevne

Hvis du pludselig står i en situation, hvor du ikke er i stand til at passe dit arbejde i en længere periode, kan det være, fordi din erhvervsevne er nedsat. Og hvor skal pengene så komme fra?

Få løn selvom du ikke kan arbejde

 • Få økonomisk hjælp, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke
 • Få et fast beløb hver måned
 • Lev som du plejer, selvom du arbejder mindre eller slet ikke

Til din pensionsordning kan du få en forsikring, der dækker, hvis du mister evnen til at arbejde – uanset om det skyldes sygdom eller ulykke.

Hvis du forventer at kunne vende tilbage til dit job efter nogen tid, får du penge i den periode, erhvervsevnen er nedsat. Er der omvendt tale om, at din evne til at arbejde er nedsat resten af livet, får du penge frem til et aftalt tidspunkt, der normalt er mellem dit 60. og 67. år.

Du er velkommen til at ringe til os på telefon 45 13 22 98.

Førtidspension
Er du blevet tilkendt offentlig førtidspension, kan du hos os få din opsparing udbetalt på samme vilkår som andre pensionister. Har du en ratepension, kan vi starte dine udbetalinger op allerede nu, og har du en kapitalpension eller aldersforsikring, har du mulighed for at få den udbetalt til den samme lave statsafgift som andre pensionister.

Vil du høre mere om dine muligheder for at få udbetalt din opsparing før tid, kan du ringe til os på telefon.

Hvis du skal bruge din forsikring

 • Hvordan anmelder jeg min skade?

  Hvordan anmelder jeg min skade?

  Er du langtidssygemeldt, deltidssygemeldt, eller føler du, at du er i risiko for at blive sygemeldt, er det vigtigt, at du kontakter os hurtigst muligt på telefon.
  Du får tilknyttet en fast skaderådgiver og et ekspertteam, som gør sit til at hjælpe dig. Når du kontakter os, aftaler vi hvad du skal gøre, hvis du skal søge om udbetaling ved tab af erhvervsevne.
 • Hvordan kan vi hjælpe dig?

  Hvordan kan vi hjælpe dig?

  Når du ringer til os, tager vi en snak med dig om din situation. Er du sygemeldt, er det vores mål, at du kommer så hurtigt som muligt tilbage til et job. Hvis du ikke er sygemeldt, hjælper dig med at undgå, at du bliver det. For at du hurtigst muligt kan komme i gang igen, kræver det hurtig handling fra alle omkring dig.

  Vi vil gennem vores rådgivning gerne sikre os, at du

  • er undersøgt grundigt for dine symptomer, og at du er i relevant behandling.
  • hvis du har et job er i dialog med din arbejdsgiver.
  • hvis du er sygemeldt er i en positiv dialog med dit jobcenter.

  Hvis din helbredssituation ikke er afklaret, har vi mulighed for at hjælpe dig med en helbredsmæssig udredning. En hurtig udredning øger sandsynligheden for, at du hurtigere kan komme i gang igen.

 • Eksperter til rådighed

  Eksperter til rådighed

  Når du bliver sygemeldt eller er i risiko for at blive sygemeldt, er det vigtigt at have adgang til en god rådgivning, som kan være med til at få dig tilbage på banen igen.

  Som kunde hos os får du tilknyttet en fast skaderådgiver, som er en del af vores ekspertteam med socialrådgivere og læger. Vi stiller vores ekspertteam til rådighed for dig, og de sætter sig sammen for at vurdere, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.

  Vores læger kan se, om dine symptomer er blevet undersøgt tilstrækkeligt, og vores socialrådgivere kan hjælpe dig, hvis din dialog med dit jobcenter er kørt skævt. De kan for eksempel rådgive dig om dine sociale rettigheder, og de kan sidde med ved dine møder med din kommunale sagsbehandler.

 • Udbetaling ved tab af erhvervsevne 

  Udbetaling ved tab af erhvervsevne 

  Din forsikring mod tab af erhvervsevne er din økonomiske tryghed, hvis du bliver syg og i en længere periode ikke kan klare dit arbejde.

  Hvis vi vurderer, at din erhvervsevne er tilstrækkeligt nedsat, vil du som hovedregel få en månedlig udbetaling fra forsikringen efter 3 måneders sygdom.

  Din forsikring dækker dig enten, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst halvdelen eller med mindst to tredjedele. Du kan læse mere om dine forsikringsdækninger i dit dækningsbevis.

  Når du kontakter os, aftaler vi, hvad du skal gøre for at anmelde dit erhvervsevnetab. Vi vil typisk sende en anmeldelse og en lægeattest til dig med det samme, som du og din læge skal udfylde og sende tilbage til os. Når vi har modtaget dine oplysninger, kan vi begynde vores vurdering af, om du kan få udbetaling ved tab af erhvervsevne

Hvad kan vi hjælpe med?

Vil du lære Danica Pension lidt bedre at kende?