Spørgsmål til årsoversigten

 • Hvorfor er jeres årsoversigt så langt, når de andre selskaber kan gøre det på 4 sider?

  Hvorfor er jeres årsoversigt så langt, når de andre selskaber kan gøre det på 4 sider?

  Som en del af nye fælles retningslinjer fra Forsikring & Pension, skal vi i årsoversigten informere om endnu flere forhold f.eks. omkostninger. For at sikre at du har alle oplysninger samlet ét sted, har vi valgt at indarbejde de nye oplysninger i selve årsoversigten. Andre selskaber kan have valgt enten ikke at følge aftalerne omkring åbenhed og gennemsigtighed, eller at dele oplysningerne op, så de ikke er samlet ét sted.
 • Hvorfor betaler jeg flere forskellige slags omkostninger?

  Hvorfor betaler jeg flere forskellige slags omkostninger?

  Salgs- og administrationsomkostninger er omkostninger til Danica Pension. Du betaler ikke ekstra omkostninger. De øvrige omkostninger er omkostninger, der går til det selskab, hvor vi har købt din tillægsdækning, og som indgår i den samlede betaling til f.eks. Forenede Gruppeliv. Som led i aftalerne i Forsikring & Pension om at udvise endnu mere åbenhed, oplyser vi nu disse omkostninger i årsoversigten.
 • Hvad er "fælleskassen" – hvorfor skal jeg vide noget om den?

  Hvad er "fælleskassen" – hvorfor skal jeg vide noget om den?

  Begrebet fælleskassen indgår som en del af Forsikring & Pensions nye retningslinjer for åbenhed og gennemsigtighed og er med til at vise, hvordan din pensionsordning bliver forvaltet. Fælleskassen er betegnelsen for de midler, der udligner gode og mindre gode år for din opsparing i det traditionelle miljø med garanti.
 • Når fælleskassen er reduceret, betyder det så, at min opsparing er reduceret?

  Når fælleskassen er reduceret, betyder det så, at min opsparing er reduceret?

  Nej, der bliver ikke taget penge fra din pensionsopsparing til at dække det negative beløb. Men fælleskassen bliver reduceret med dette beløb.
 • Når fælleskassen er reduceret, betyder det så, at min opsparing er reduceret?

  Når fælleskassen er reduceret, betyder det så, at min opsparing er reduceret?

  Fælleskassen fordeles til alle forsikringstagerne i de år, hvor f.eks. Investeringsafkastet er lavere end den depotrente der gives - det var f.eks. tilfældet i 2008. Modsat vokser fælleskassen i de år, hvor investeringsafkastet er højere end den depotrente, der gives. Med andre ord, så udligner Fælleskassen de gode og mindre gode år, hvorfor Danica Pensionsforsikring A/S kan give stabile depotrenter.
 • Hvad er arbejdsmarkedsbidrag – AMB?

  Hvad er arbejdsmarkedsbidrag – AMB?

  Hvis du har en pensionsordning, der er tegnet via din arbejdsgiver, beregner og fratrækker Danica Pensionsforsikring A/S arbejdsmarkedsbidrag (AMB) på 8% af pensionsindbetalingen. Beløbet sender vi videre til skattemyndighederne. Du skal derimod ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af din pension, når pensionen kommer til udbetaling.
 • Hvad betyder pensionsafkastskat (PAL)?

  Hvad betyder pensionsafkastskat (PAL)?

  Pensionsafkastskatteloven er ændret. Pensionsafkastskatten (PAL) er nu individuel. Det betyder, at pensionsafkastskat fra og med 2010 bliver opgjort individuelt for hver kunde i stedet for som tidligere for pensionsselskabet som helhed. Det er en administrativ omlægning, som ikke ændrer noget for dig, der har en traditionel pensionsordning eller Tidspension.
  PAL afgiften er 15,3 % i 2017.
  Du skal ikke foretage dig noget, da Danica Pensionsforsikring A/S beregner og indbetaler skatten for dig til skattemyndighederne.
 • Hvor finder jeg mine oplysninger, når årsoversigten er papirløs?

  Hvor finder jeg mine oplysninger, når årsoversigten er papirløs?

  Du kan se din oversigt, når du er tilmeldt e-Pension - Danica Pensions online pensionsløsning. Hvis du har tilmeldt Danica Pensionsforsikring A/S e-Boks, får du automatisk besked, når årsoversigten er klart.
  Du kan altid printe en kopi af din Årsoversigt fra e-Pension.
 • e-Boks - Hvordan tilmelder jeg mig, og hvad koster det?

  e-Boks - Hvordan tilmelder jeg mig, og hvad koster det?

  Hvis du allerede bruger e-Boks og gerne vil tilføje Danica Pensionsforsikring A/S, så klik her. Er du ny e-Boks-bruger, så klik her. Det er gratis at oprette og bruge e-Boks.
 • Hvad betyder det, at beløbet anvendes til forsikringsdækning?

  Hvad betyder det, at beløbet anvendes til forsikringsdækning?

  Beløbet, der er anvendt til forsikringsdækning, er det, du betaler for de forsikringsdækninger, der er knyttet til din pensionsordning. Fx dækning ved død og dækning ved tab af erhvervsevne, herunder retten til at blive fritaget for at betale præmie, hvis du mister din erhvervsevne.
 • Begunstiget - hvor ser jeg, hvem der er indsat som begunstiget?

  Begunstiget - hvor ser jeg, hvem der er indsat som begunstiget?

  Det ser du i din årsoversigt – se under "Udbetalingsbestemmelser".
 • Rentegrupper

  Rentegrupper

  Har aftalen garanterede ydelser, der er baseret på forskellige rentestørrelser, er det den gennemsnitlige rente, som afgører, hvilken rentegruppe aftalen placeres i.
  I din årsoversigt under "Rentegrupper" kan du se, hvilken rentegrundlag du er placeret i.
 • Skattekoder - Hvad betyder de skattekoder, der fremgår af dækningsoversigten?

  Skattekoder - Hvad betyder de skattekoder, der fremgår af dækningsoversigten?

  Pensioner/forsikringer er opdelt i skattekoder, ud fra deres beskatningsform. Skattekoden angiver således hvilken type pensionsordning, der er tale om:

  • skattekode 1 er pensions-/forsikringsordninger med løbende udbetalinger (fx livsvarige livrenter eller dækninger ved tab af erhvervsevne),
  • skattekode 2 er rateforsikringer/pensionsordninger med udbetaling i en aftalt periode, fx 10 år,
  • skattekode 3 er kapitalforsikringer/kapitalpensionsordninger
  • skattekode 4 er indeksordninger/pensioner
  • skattekode 5 er livsforsikringer uden fradragsret
  • skattekode 6 er aldersforsikring
  • skattekode 7 er livsforsikringer med opsparing uden fradragsret
  • skattekode 9 er opsat livrente- udbetalt løbende over en aftalt periode fx 10 år
 • Hvad betyder "Præmie for dækning i Danica Pensionsforsikring A/S-gruppe"?

  Hvad betyder "Præmie for dækning i Danica Pensionsforsikring A/S-gruppe"?

  Præmien på dine solidariske risikodækninger så som død og tab af erhvervsevne m.fl.