Spørgsmål til Markedspension og Link

 • Er Markedspension det samme som Link?

  Er Markedspension det samme som Link?

  Ja – det er én af måderne at spare op i Link på.
  Markedspension er Links forvaltningskoncept, hvor vi tager hånd om din investering fra indbetaling til udbetaling og gradvist omlægger investeringssammensætningen i takt med din alder.
 • Hvorfor står der ikke, hvordan jeg er dækket ved pensionering og død?

  Hvorfor står der ikke, hvordan jeg er dækket ved pensionering og død?

  Det er fordi ydelserne afhænger af afkastet i de enkelte fonde.
 • Hvad betyder markedsrente?

  Hvad betyder markedsrente?

  En pension med markedsrente betyder, at du som kunde typisk ikke er sikret en bestemt størrelse pension, når du bliver pensioneret. Pensionen afhænger af, hvor stort afkastet fra år til år er på investeringerne i aktier, obligationer, ejendomme mv.
 • Hvordan er det gået med afkastet i 2017 for Markedspension?

  Hvordan er det gået med afkastet i 2017 for Markedspension?

  Afkastene i Markedspension er individuelle og afhængige af, hvornår vi har modtaget dine indbetalinger. Når Danica Pensionsforsikring A/S har modtaget din indbetaling foretages investeringen.

  F.eks. har Markedspension (op til alder 41 år) fået et afkast før skat på 16,1 % i højeste risikoprofil, 13,5 % i middel risikoprofil, mens laveste risikoprofil har performet 8,3%.

 • Hvordan ser jeg fordelingen af fonde?

  Hvordan ser jeg fordelingen af fonde?

  Du kan se fordelingen på e-Pension.
 • Hvordan ser jeg afkastet på de forskellige fonde i min opsparing?

  Hvordan ser jeg afkastet på de forskellige fonde i min opsparing?

  Du kan se afkast ved at logge på e-Pension.
 • Ønsker du at følge din Link-aftale på internettet?

  Ønsker du at følge din Link-aftale på internettet?

  For at bruge e-Pension til at se dine aftaler, skal du have NemID.
 • Ønsker du oplysninger om din opsparing i Link Pension, og har du ikke e-Link adgang?

  Ønsker du oplysninger om din opsparing i Link Pension, og har du ikke e-Link adgang?

  Du er altid velkommen til at kontakte os.
 • Er din aftale under forvaltning i Markedspension, og ønsker du selv at overtage ansvaret for investeringerne?

  Er din aftale under forvaltning i Markedspension, og ønsker du selv at overtage ansvaret for investeringerne?

  Send en e-mail med information om, at du ønsker at udtræde af forvaltning og selv overtage din opsparing. Næste hverdag kan du ændre din indbetalingsfordeling for fremtidige indbetalinger samt din beholdning via fondsbytte eller rebalancering.

  Ønsker du at skifte din risikogruppe på din markedspension, skal du gå på din e-Link aftale og skifte "forvalter".

 • Stemmer indbetalingerne i dit depotregnskab ikke, kan det måske skyldes: Du har indbetalt tæt på årsskiftet?

  Stemmer indbetalingerne i dit depotregnskab ikke, kan det måske skyldes: Du har indbetalt tæt på årsskiftet?

  Den samlede indbetaling i årsoversigten består typisk af flere indbetalinger. Det afgørende for, om en indbetaling er med i årsoversigten for 2017 eller 2018, er den dato, hvor indbetalingen er blevet bogført på din pension. Er den bogført i 2017, er beløbet med i oversigten for 2017. Vær opmærksom på, at indbetalinger modtaget i Danica Pensionsforsikring A/S i perioden  fra 23. til 31. december 2017 eller har været under ekspedition ikke indgår i oversigten over kontooversigten for 2017.
 • Du har ændret dine dækninger?

  Du har ændret dine dækninger?

  Har du bedt om at få ændret dine dækninger i løbet af året? Når dækninger skal ændres, tilbageholder vi typisk indbetalingerne, indtil det er endeligt afklaret, hvad der skal ændres.

  Det afgørende for, om en indbetaling er med i kontooversigten i årsoversigten for 2017, er den dato, hvor vi har bogført indbetalingen på din pension. Er den bogført i 2017, er beløbet med i kontooversigten for 2017. Se også ovenstående

 • Størrelsen af dine indbetalinger er blevet ændret?

  Størrelsen af dine indbetalinger er blevet ændret?

  Hvis indbetalingerne er større eller mindre end det, vi har aftalt, placerer vi ikke automatisk pengene på din pension. Alle indbetalinger bliver forrentet dagen efter indbetalingen.

  Men uanset hvornår beløbet er bogført, bliver alle indbetalinger forrentet dagen efter.
  Det afgørende for, om en indbetaling er med i årsoversigten for 2017 eller 2018, er den dato, hvor indbetalingen er blevet bogført på din pension. Er den bogført i 2017, er beløbet med i oversigten for 2017. Se også ovenstående.

 • Investeringsomkostninger i fonde ÅOP?

  Investeringsomkostninger i fonde ÅOP?

  De opgjorte investeringsomkostninger i fonde ( ÅOP) er indirekte omkostninger, der er en betaling, der sker direkte i fondene. Beregningen er sket på din ultimo beholdning og derfor i de fleste tilfælde meget større end de omkostninger i fondene der reelt er betalt.