Spørgsmål til tidspension

 • Årets afkast i Tidspension?

  Årets afkast i Tidspension?

  Dit afkast er individuelt og afhængigt af dit forventede pensioneringstidspunkt og måden, dine penge bliver udbetalt på. Det betyder, at du får dit eget, individuelle afkast, som ligger mellem den forlods fastsatte rente og afkastet i Tidspensionsfonden. Tidspensionsfonden har i 2017 opnået et samlet afkast før investeringsomkostninger og pensionsafkastskat på 10,3 pct. Den forlods fastsatte rente har været på 1,5 pct. Du finder dit afkast i procent på e-Pension. 
 • Hvad er Pensionskonto og Bufferkonto?

  Hvad er Pensionskonto og Bufferkonto?

  Der er to konti knyttet til din opsparing i Tidspension: en Pensionskonto og en Bufferkonto. På Pensionskontoen placerer vi dine indbetalinger, og på Bufferkontoen dit investeringsafkast, som løbende bliver overført til din opsparing på Pensionskontoen. På den måde er det muligt både at opnå et højt, forventet afkast og samtidig sikre stabilitet i udbetalingerne.
 • Sidste år fik jeg et kontoregnskab for min Pensionskonto og min Udjævningskonto. I år er der kun et kontoregnskab for min Opsparing. Hvad betyder det?

  Sidste år fik jeg et kontoregnskab for min Pensionskonto og min Udjævningskonto. I år er der kun et kontoregnskab for min Opsparing. Hvad betyder det?

  Opsparingen dækker både over din Pensionskonto og Bufferkonto. Vi viser den samlede udvikling i din opsparing, da vi har fået at vide af vores kunder, at det er nemmere at forstå. Du kan se et eksempel på den nye og den gamle depotoversigt her (pdf).
 • Hvorfor hedder min Udjævningskonto nu Bufferkonto?

  Hvorfor hedder min Udjævningskonto nu Bufferkonto?

  Bufferkonto er ikke et nyt navn for Udjævningskonto, men et nyt navn for den del af Udjævningskontoen, som tilhører kunden. Afkastet bliver sat ind på Bufferkontoen og løbende overført herfra til Pensionskontoen. På den måde sikrer man, at udbetalingerne bliver stabile nu og i fremtiden, uanset afkastet.
 • Hvad koster garantien i Tidspension?

  Hvad koster garantien i Tidspension?

  Som betaling for den  garanti, der omtales under Tidspension med Garanti - Virkemåde fratrækkes 0,1 pct. om året (2017) af indestående på Pensionskontoen.
 • Hvor kan jeg se om jeg er omfattet af garantien?

  Hvor kan jeg se om jeg er omfattet af garantien?

  Du kan se om du er omfattet Tidspension med garanti i din dækningsoversigt under produktnavn.
 • Hvordan virker min garanti på Tidspension?

  Hvordan virker min garanti på Tidspension?

  Hvis du har Tidspension med garanti, så har du både i opsparingsperioden og udbetalingsperioden sikkerhed for, at din Pensionskonto ikke får et negativt, årligt afkast. Hvis årets samlede forrentning af Pensionskontoen er negativ, så træder garantien i kraft. Garantien medfører, at en del af det negative beløb bliver ført tilbage til Bufferkontoen. En anden del bliver betalt af Danica Pensionsforsikring A/S. Jo tættere du er på pension, jo større andel af garantioverførslen betaler Danica Pensionsforsikring A/S. 

  I udbetalingsperioden er du desuden garanteret en årlig minimumsudbetaling fra din ratepension og livrente. Den garanterede minimumsudbetaling bliver fastsat, når du går på pension. Uanset garantien kan P-kontoen godt blive mindre i et kalenderår som følge af omkostninger, betaling for garantien, udbetalinger og fradrag af risikopræmier.

 • Hvorfor står der ikke en ydelse ved pensionering i dækningsoversigten?

  Hvorfor står der ikke en ydelse ved pensionering i dækningsoversigten?

  Fordi ydelsen afhænger af dit fremtidige markedsafkast, som vi ikke kender endnu.
 • Er en løbende udbetaling ved pensionering den samme i hele udbetalingsperioden?

  Er en løbende udbetaling ved pensionering den samme i hele udbetalingsperioden?

  Nej, udbetalingen er afhængig af afkastet. Løbende udbetaling ved pensionering bliver fastsat for et år ad gangen.