Afkast og risikoinformation

På denne side kan du se afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukterne i Danica Pensionsforsikring A/S.

Du kan kort læse om vores forudsætninger her

For yderligere information om afkast- og risikoinformationerne henviser vi til Forsikring & Pensions retningslinjer for afkast- og risikoinformation for markedsrenteprodukter.

Du kan læse retningslinjerne for afkast- og risikoinformation her (pdf)

Du kan vælge imellem at få vist afkast for vores markedsrenteprodukter og vores Tidspensions-produkt. Alle produkter er risikomærkede, og risikomærkningen sker på en skala fra 1-7, hvor 1 er laveste risiko.

Hvorfor ligger Højeste risiko midt på skalaen?

Langt de fleste livscyklusprodukter vil – uanset pensionsselskab og uanset kundens valg af risiko – vise en risikomærkning i størrelsesordenen 3-4 på skalaen. Det skyldes, at den øverste del af skalaen (6-7) alene omfatter produkter med et meget smalt og begrænset investeringsunivers (ex. en fond bestående af udelukkende russiske aktier).

Livscyklusprodukter som blandt andet Markedspension og Tidspension er omvendt kendetegnet ved netop at skulle passe til en kunde, der starter sin opsparing som ung og slutter som eksempelvis 65-årig. Det lange opsparingsforløb fordrer en spredning af risikoen (investering i bl.a. aktier, obligationer og alternativer), mens kunden sparer op. Det er denne risikospredning, som gør livscyklusprodukterne langt mindre risikable, og de fleste produkter af denne type i pensionsbranchen vil derfor placere sig i midten af risikoskalaen.

Spredning af investeringer giver lavere risiko

Har du som kunde valgt eksempelvis Markedspension Højeste risiko, er du sikret en spredning af dine investeringer i aktier over hele verden og inden for mange forskellige sektorer. Desuden investerer vi dine penge i andre aktiver end aktier. Resultatet er en risikomærkning på 4, selv hvis du har 30 år til pension.

Årligt afkast

Akkumuleret afkast

Afkast-/Risikoprofil

1
2
3
4
5
6
7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Risikoklasse

Vil du lære Danica Pension lidt bedre at kende?