Investeringer i Link

Vores samarbejdspartnere i investeringsforeningerne er professionelle finansfolk, der løbende overvåger og reviderer sammensætningen i fondene.

Link Pension samarbejder med en række eksterne fondsudbydere af såvel aktie- som obligationsfonde. Ved udvælgelsen af investeringsforeningerne og de udbudte fonde lægger Link Pension hovedvægten på følgende kriterier:

  • Fondens udvikling
  • Stabilitet i den opnåede udvikling, dvs. udviklingen over flere år
  • Størrelsen af fonden
  • Investeringsforeningens omdømme
  • Investeringsforeningens organisering og bagland

Se de fonde vi tilbyder

Hvad kan vi hjælpe med?

Vil du lære Danica Pension lidt bedre at kende?