Investeringerne i Markedspension

Danica Pensions investeringsstrategi er styret ud fra et ønske om at skabe en portefølje, som er langtidsholdbar og bredt diversificeret både i likvide og illikvide investeringsklasser.

Danica Pension fokuserer på en bred risikospredning i porteføljerne, både på aktivklasser og managers. Aktiv management anvendes på komplicerede aktivklasser, hvor der er værdi i en god manager, mens vi i store, gennemanalyserede markeder som f.eks. amerikanske aktier investerer stort set som indekset.

 

Investeringerne i Markedspension

 

Aktier+
Aktier US30,4 %
Aktier Europa25,4 %
Aktier Danmark8 %
Aktier Japan9,3 %
Aktier Øvrige5 %
Aktier Emerging Markets6,8 %
Alternativer14,1 %
Øvrige 1 %

 

Obligationer
Danske obligationer42 %
Udenlandske statsobligationer8,5 %
Kredit, Investment Grade2,4 %
 Alternativer26,6 %
 Ejendom14 %
 Øvrige6,5 %

 

Korte obligationer
Korte Danske Obligationer75,1 %
Cash+ Investeringer24,9 %
Kontant0 %

 

Kredit
Investment Grade0 %
High Yield8,7 %
Emerging Market Debt10,7 %

Alternativer

42,2 %
 Ejendom10 %
 Obligationer4 %
 Øvrige24,5 %

 

Sådan var der investeret 31. december 2017

 

 

Markedspension Aktie+

Puljen investerer primært i aktier, men også i andre finansielle produkter.

Markedspension Korte Obligationer

Puljen investerer bredt i obligationsprodukter, herunder danske og europæiske realkredit- og statsobligationer, ejendomme samt andre finansielle produkter.

Markedspension Obligationer

Puljen investerer bredt i obligationsprodukter, herunder danske og europæiske realkredit- og statsobligationer, ejendomme samt andre finansielle produkter

Markedspension Kredit

Puljen investerer i obligationer i virksomheder og vækstlande (højrisiko-obligationer) samt andre finansielle produkter.

Vil du lære Danica Pension lidt bedre at kende?